Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

LAPL(H) - Light Aircraft Pilot Licence - Helicopters

Het LAPL(H) (Light Aircraft Pilot Licence - Helicopters) is een Europees recreatief bewijs van bevoegdheid waarmee u als Pilot in Command (PIC) op niet commerciële basis kunt vliegen op éénmotorige helikopters met een maximale startmassa van < 2000 kg en met maximaal drie passagiers aan boord van het toestel. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een LAPL(H) moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • tenminste 17 jaar zijn;
  • een opleiding hebben gevolgd en afgerond aan een ATO (Approved Training Organization), tot uiterlijk 8 april 2018), die door de Inspectie Leefomgeving en Transport is gecertificeerd;
  • tijdens de opleiding tenminste 40 uur vlieginstructie hebben ontvangen in helikopters waarvan 35 uur instructie in het type dat gebruikt wordt tijdens de vaardigheidstest;
  • met goed gevolg een theorie-examen in negen verschillende kennisonderwerpen hebben afgelegd;
  • een vaardigheidstest hebben afgelegd om als PIC op te treden in de betreffende typebevoegdverklaring en de relevante procedures en manoeuvres uit te kunnen voeren met een graad van bekwaamheid passend bij de bevoegdheden die worden verleend;
  • beschikken over een medisch certificaat voor LAPL.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op EU verordening Nr. 1178/2011 van 3 november 2011, Part-FCL, Subdeel B, en sectie 3, LAPL(H). 

Aanvraag

Gebruik het aanvraagformulier rechts op deze pagina om uw aanvraag in te dienen.

Gerelateerde producten

Tarieven piloten

Eerste afgifte CPL, MPL, ATPL, CFEL € 635,25 PPL, BPL, CPL (FB), RPL, LAPL € 611,05 

Express Service luchtvaart

 

Luchtvaart

 

Aanvraag- formulieren vliegend personeel

Aanvraagformulieren vliegend personeel