Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

IR(A) en IR(H)

Een vlieger mag onder IFR- condities (Instrument Flight Rules) vliegen mits hij houder is van een bewijs van bevoegdheid met een IR, die toepasselijk is voor de categorie van luchtvaartuig en het bestuurt tot een minimumbeslissingshoogte van 200 voet (60 meter). De bevoegdheden kunnen worden uitgebreid naar een lagere beslissingshoogte in geval de vlieger een meermotorige IR (ME Multi Engine) bezit in een meerpiloot-gecertificeerd luchtvaartuig (MP Multi Pilot Aircraft). 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een IR moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • tenminste 17 jaar (als houder van een PPL);
  • een opleiding met theorieonderwijs en vlieginstructie in overeenstemming met Aanhangsel 3 of Aanhangsel 6 van Part-FCL hebben gevolgd en afgerond aan een ATO (Approved Training Organization), die door de Inspectie Leefomgeving en Transport is gecertificeerd;
  • met goed gevolg een theorie-examen in zeven verschillende kennisonderwerpen hebben afgelegd;
  • een vaardigheidstest hebben afgelegd om blijk te geven de relevante procedures en manoeuvres uit kunnen voeren met een graad van vakbekwaamheid passend bij de bevoegdheden die worden verleend;
  • te beschikken over een geldig medisch certificaat passend bij het bewijs van bevoegdheid waarin de IR is opgenomen. Indien er een IR wordt aangevraagd in een bewijs van bevoegdheid PPL dan dient u een audiometrische keuring te ondergaan, naast het feit dat u een medisch certificaat klasse 2 moet bezitten.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op EU verordening Nr. 1178/2011 van 3 november 2011, Part-FCL, Subdeel G, IR. 

Aanvraag

Gebruik het aanvraagformulier rechts op deze pagina om uw aanvraag in te dienen.

Gerelateerde producten

Tarieven piloten

Eerste afgifte CPL, MPL, ATPL, CFEL € 635,25 PPL, BPL, CPL (FB), RPL, LAPL € 611,05 

Express Service luchtvaart

De Express Service luchtvaart omvat momenteel alle producten voor het vliegend personeel met nationale wet- en regelgeving en Part FCL als wettelijke basis (met…

Luchtvaart

 

Aanvraag- formulieren vliegend personeel

Aanvraagformulieren vliegend personeel