Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

Instructeurscertificaten

Binnen de Europese regelgeving zijn een negental instructeurscertificaten gedefinieerd. Deze certificaten geven de bevoegdheid om op allerlei niveau instructie te geven aan leerlingen voor een LAPL (Flight Instructor-FI) tot aan ervaren houders van een ATPL (Type Rating Instructor-TRI).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een instructeurscertificaat moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • tenminste 18 jaar zijn;
  • houder zijn van tenminste het bewijs van bevoegdheid en de bevoegdverklaring waarvoor instructie wordt gegeven en daarnaast bevoegd zijn om als PIC op het betreffende luchtvaartuig op te treden;
  • een opleiding hebben gevolgd en afgerond aan een ATO (Approved Training Organization), die door de Inspectie Leefomgeving en Transport is gecertificeerd;
  • geslaagd zijn voor een beoordeling van vakbekwaamheid (Assessment of competence) om aan te tonen dat u over het vereiste vakbekwaamheidsniveau beschikt om een leerling piloot te onderrichten tot het niveau vereist voor de afgifte van het betreffende bewijs van bevoegdheid, bevoegdverklaring of certificaat;
  • in bezit zijn van een medisch certificaat passend bij het bewijs van bevoegdheid waarvan u houder bent.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op EU verordening Nr. 1178/2011 van 3 november 2011, Part-FCL, Subdeel J, Instructeurs.

Aanvraag

Gebruik het aanvraagformulier rechts op deze pagina om uw aanvraag in te dienen.

Gerelateerde producten

Tarieven piloten

Eerste afgifte CPL, MPL, ATPL, CFEL € 635,25 PPL, BPL, CPL (FB), RPL, LAPL € 611,05 

Express Service luchtvaart

De Express Service luchtvaart omvat momenteel alle producten voor het vliegend personeel met nationale wet- en regelgeving en Part FCL als wettelijke basis (met…

Luchtvaart

 

Aanvraag- formulieren vliegend personeel

Aanvraagformulieren vliegend personeel