Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

Bevoegdverklaringen voor RT en LPE

De bevoegdverklaring RT (Radiotelefonie) is een nationale eis die wordt gesteld aan houders van een bewijs van bevoegdheid. Met deze bevoegdheid kan men gebruik maken van de radiotelefoon aan boord van een luchtvaartuig om zodoende in gebieden of door omstandigheden te vliegen waarvoor de radiotelefoon vereist is (gecontroleerd gebied en/of zicht beperkende omstandigheden). Daartoe zijn er twee bevoegdverklaringen: RT-VFR en RT-IFR.

De bevoegdverklaring LPE (Language Proficiency Endorsement) is een met de RT vergelijkbare eis in de Europese regelgeving. Bestuurders van vleugelvliegtuigen en helikopters die gebruik moeten maken van de radiotelefoon mogen de bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid niet uitoefenen tenzij een (geldige) taalvaardigheidsaantekening in de Engelse taal op hun bewijs van bevoegdheid is vermeld.

Om gebruik te mogen maken van de radiotelefoon zijn beide eisen van toepassing.

NB. Voor houders van een bewijs van bevoegdheid voor luchtballonnen geldt niet de eis voor LPE maar wel de nationale eis voor RT. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de bevoegdverklaringen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • RT: een opleiding hebben gevolgd en afgerond aan een geregistreerde opleidingsinstelling, die daartoe door de Inspectie Leefomgeving en Transport is gecertificeerd;
  • LPE: een beoordeling (assessment) hebben ondergaan bij een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende taalbeoordelingsinstantie (Language Assessment Body - LAB) met als resultaat een uitslag op minimaal niveau 4 (Operational). 

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op: 

  • Voor RT: op de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen 2001 art. 18.
  • Voor LPE: op EU verordening Nr. 1178/2011 van 3 november 2011, Part-FCL, Subdeel A, Algemene eisen, FCL.055.

Aanvraag

Gebruik het aanvraagformulier rechts op deze pagina om uw aanvraag in te dienen.

Gerelateerde producten

Tarieven piloten

Eerste afgifte CPL, MPL, ATPL, CFEL € 635,25 PPL, BPL, CPL (FB), RPL, LAPL € 611,05 

Express Service luchtvaart

De Express Service luchtvaart omvat momenteel alle producten voor het vliegend personeel met nationale wet- en regelgeving en Part FCL als wettelijke basis (met…

Luchtvaart

 

Aanvraag- formulieren vliegend personeel

Aanvraagformulieren vliegend personeel