Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

Bevoegdverklaring voor 'en route' instrumentvliegen (EIR)

Een houder van (minimaal) een PPL(A) met een EIR mag IFR-vluchten (Instrument Flight Rules) overdag uitvoeren tijdens de 'en route' fase van de vlucht op een vleugelvliegtuigen waarvoor hij de klasse- of typebevoegdverklaring bezit. Een houder van een EIR mag de bevoegdheden uitvoeren als uit de meteorologische informatie blijkt dat bij zowel de start als de landing onder VFR (Visual Flight Rules) kan worden gevlogen. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een EIR moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • tenminste 17 jaar (als houder van een PPL(A));
  • een opleiding met theorieonderwijs en vlieginstructie in overeenstemming met Aanhangsel 3 of Aanhangsel 6 van Part-FCL hebben gevolgd en afgerond aan een ATO (Approved Training Organization), die door de Inspectie Leefomgeving en Transport is gecertificeerd;
  • met goed gevolg een IR-theorie-examen in zeven verschillende kennisonderwerpen hebben afgelegd;
  • een vaardigheidstest hebben afgelegd om blijk te geven de relevante procedures en manoeuvres uit te kunnen voeren met een graad van vakbekwaamheid passend bij de bevoegdheden die worden verleend;
  • te beschikken over een geldig medisch certificaat passend bij het bewijs van bevoegdheid waarin de EIR is opgenomen. Indien er een EIR wordt aangevraagd in een bewijs van bevoegdheid PPL dan dient u een audiometrische keuring te ondergaan, naast het feit dat u een medisch certificaat klasse 2 moet bezitten.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op EU verordening Nr. 1178/2011 van 3 november 2011, Part-FCL, Subdeel I, Extra bevoegdverklaringen, FCL.825. 

Aanvraag

Gebruik het aanvraagformulier rechts op deze pagina om uw aanvraag in te dienen.

Gerelateerde producten

Tarieven piloten

Eerste afgifte CPL, MPL, ATPL, CFEL € 635,25 PPL, BPL, CPL (FB), RPL, LAPL € 611,05 

Express Service luchtvaart

De Express Service luchtvaart omvat momenteel alle producten voor het vliegend personeel met nationale wet- en regelgeving en Part FCL als wettelijke basis (met…

Luchtvaart

 

Aanvraag- formulieren vliegend personeel

Aanvraagformulieren vliegend personeel