Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

Piloten

Click here for English

Om te mogen vliegen als piloot moet u houder zijn van een bewijs van bevoegdheid alsmede medisch geschikt zijn. Een bewijs van bevoegdheid wordt afgegeven door Kiwa Register als u aan een aantal voorwaarden voldoet die vooral liggen op het gebied van opleiding en ervaring.

U kunt een bewijs van bevoegdheid aanvragen als privévlieger voor het uitvoeren van niet commerciële vluchten of als beroepsvlieger voor het uitvoeren van commerciële vluchten. Voor beide typen vluchten gelden afzonderlijke bewijzen van bevoegdheid. Ook wordt een onderscheid gemaakt naar type luchtvaartuig, zoals vliegtuig, helikopter en luchtballon. Verder kunt u naast uw basisbevoegdheid nog algemene of bijzondere bevoegdverklaringen krijgen als u aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet.

Basic Instrument Rating (BIR)

Wanneer u houder bent van een EIR is het volgende op u van toepassing. De EIR kunt u blijven uitvoeren tot en met 8 september 2022, onder voorwaarde dat uw EIR geldig is. De EIR kunt u geldig houden of weer geldig maken in overeenstemming met de huidige voorwaarden (FCL.825 (g); bijlage II).

De BIR wordt ingevoerd per 8 september 2021. Vanaf die dag kunt u uw EIR omzetten in een BIR. Op grond van uw EIR kunt u in aanmerking komen voor vrijstellingen van onderdelen van de opleiding voor een BIR. U krijgt hierbij tenminste vrijstelling voor module 1 (the core flying training module of flight handling skills by sole reference to instruments). Ook krijgt u vrijstelling van de BIR theorie-opleiding en BIR theorie-examens. Voor meer informatie kunt u terecht bij een ATO die de BIR opleiding verzorgt. 

Volgt u momenteel een EIR-opleiding en wilt u weten wat u moet doen om een BIR-opleiding te volgen? Bezoek dan de website van ILT waar u alle informatie over dit onderwerp kunt vinden. 

Performance-based navigation (PBN)

Per 25 april 2021 is de PBN voor IR verplicht. Tijdens de implementatiefase werd de PBN op uw brevet vermeld zodra u voldeed aan de PBN vereiste. Iedereen die over de PBN bevoegdheid beschikt, heeft een IR vervaldatum ná 25 april 2021 (uitgezonderd de type ratings op basis van een ICAO licence). Daarom wordt vanaf 25 april 2021 de PBN niet meer achter de IR op uw brevet vermeld. Na 25 april 2021 kan een IR slechts worden afgegeven, verlengd of vernieuwd inclusief PBN.
 
In geval van een initiële afgifte/verlenging/hernieuwde afgifte, moet worden geverifieerd dat u een goedgekeurde PBN-‘difference course’ bij een ATO heeft doorlopen of reeds in het bezit bent geweest van een IR met een ‘PBN-remark’.

Producten

Aanvraag- formulieren vliegend personeel

Aanvraagformulieren vliegend personeel

Express Service luchtvaart

De Express Service luchtvaart omvat momenteel alle producten voor het vliegend personeel met nationale wet- en regelgeving en Part FCL als wettelijke basis (met…

LAPL(A) - Light Aircraft Pilot Licence - Aeroplanes

Het LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licence - Aeroplanes) is een Europees recreatief bewijs van bevoegdheid waarmee u op niet commerciële basis als Pilot in…

LAPL(H) - Light Aircraft Pilot Licence - Helicopters

Het LAPL(H) (Light Aircraft Pilot Licence - Helicopters) is een Europees recreatief bewijs van bevoegdheid waarmee u als Pilot in Command (PIC) op niet…

PPL(A) - Private Pilot Licence - Aeroplanes

Het PPL(A) (Private Pilot Licence - Aeroplanes) is een Europees bewijs van bevoegdheid waarmee u als Pilot in Command (PIC) of als tweede bestuurder kunt vliegen…

PPL(H) - Private Pilot Licence - Helicopters

Het PPL(H) (Private Pilot Licence - Helicopters) is een Europees bewijs van bevoegdheid waarmee u als Pilot in Command (PIC) of als tweede bestuurder kunt vliegen…

RPL(A) - SEP/TMG en MLA en RPL(H)

Het RPL(A) en RPL(H) (Recreational Pilot Licence) is een nationaal bewijs van bevoegdheid waarmee u als Pilot in Command (PIC) tijdens niet commerciële…

BPL - Balloon Pilot Licence

Het BPL (Balloon Pilot Licence) is een Europees bewijs van bevoegdheid waarmee u niet commerciële vluchten zonder financiële tegenprestatie kunt…

CPL(A) - Commercial Pilot Licence - Aeroplanes

Het CPL(A) (Commercial Pilot Licence - Aeroplanes) is een Europees bewijs van bevoegdheid.

CPL(H) - Commercial Pilot Licence - Helicopters

MPL - Multi Pilot Licence

De MPL (Multi Pilot Licence) is een Europees bewijs van bevoegdheid waarmee u bevoegd bent om op te treden als tweede bestuurder in een met een tweede bestuurder…

ATPL(A) - Airline Transport Pilot Licence

Het ATPL(A) (Airline Transport Pilot Licence) is een Europees bewijs van bevoegdheid.

ATPL(H) - Airline Transport Pilot Licence

Het ATPL(H) (Airline Transport Pilot Licence) is een Europees bewijs van bevoegdheid.

Klasse- en typebevoegdverklaringen

De houder van een bewijs van bevoegdheid mag pas optreden als bestuurder van een luchtvaartuig als hij naast de medische geschiktheid in bezit is van een…

IR(A) en IR(H)

Een vlieger mag onder IFR- condities (Instrument Flight Rules) vliegen mits hij houder is van een bewijs van bevoegdheid met een IR, die toepasselijk is voor de…

Bevoegdverklaringen voor RT en LPE

De bevoegdverklaring RT (Radiotelefonie) is een nationale eis die wordt gesteld aan houders van een bewijs van bevoegdheid. De bevoegdverklaring LPE…

Bevoegdverklaring voor 'en route' instrumentvliegen (EIR)

Een houder van (minimaal) een PPL(A) met een EIR mag IFR-vluchten (Instrument Flight Rules) overdag uitvoeren tijdens de 'en route' fase van de vlucht op een…

Bevoegdverklaringen voor stuntvliegen, slepen van zweefvliegtuigen en banners en voor nachtvliegen

Met de bevoegdverklaring stuntvliegen mogen houders van een bewijs van bevoegdheid voor vleugelvliegtuigen of TMG's stuntvluchten uitvoeren.

Instructeurscertificaten

Binnen de Europese regelgeving zijn een negental instructeurscertificaten gedefinieerd. Deze certificaten geven de bevoegdheid om op…

Tarieven

Eerste afgifte
CPL, MPL, ATPL, CFEL€ 673,97
PPL, BPL, CPL (FB), RPL, LAPL€ 648,56

Verlenging / hernieuwde afgifte / uitbreiding of wijziging
Algemene bevoegdverklaring / bijzondere bevoegdverklaring€ 136,73
Instructeurs bevoegdverklaring€ 174,24
RT bevoegdverklaring / bevoegdverklaring LPE€   70,18
Bewijs van gelijkstelling€   79,86
Vernieuwing van een document€   79,86
Validatie, conversie van bewijzen van bevoegdheid, aanvaarding van klasse en typebevoegdverklaringen€   79,86

Praktijkexamen
Praktijkexamen voor vliegtuigen, helikopters en ballonnen€ 49,61De tarieven zijn inclusief 21% btw. Kiwa Register betaalt geen btw terug aan particulieren, ook niet aan particulieren die woonachtig zijn buiten Nederland of buiten de EU. De tarieven luchtvaart zijn terug te vinden in de Regeling tarieven luchtvaart.

Express Service
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service 25% van de leges voor het aangevraagde product met een minimum van € 108,90 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post).