Kiwa Register

We create trust
Let op: lees hier meer over de langere wachttijd voor het behandelen van aanvragen.

Part-66 AML Licence Verificatie voor onderhoudstechnici luchtvaart

Een verificatie Part 66 AML is een officieel document waarin door Kiwa Register wordt verklaard dat een vliegtuigtechnicus luchtvaart daadwerkelijk in het bezit is van een geldig Part 66 AML plus eventuele type ratings. Dit document wordt meestal door een Part 66 AML-houder, werkgever of Civil Aviation Authorities (CAA) aangevraagd. 

Wat heb ik nodig?

Als u een verificatieverzoek indient bij Kiwa Register dient u de volgende gegevens van de Part-66 AML-houder aan te mailen naar NL.luchtvaart@kiwa.nl:

  • Naam
  • Brevetnummer
  • Factuuradres

Levering

Zodra uw aanvraag compleet en betaald is, zal de afhandeling van uw aanvraag ongeveer vijfentwintig werkdagen in beslag nemen.

Kosten

Het tarief voor deze dienst is door de overheid vastgesteld in de Regeling tarieven luchtvaart. Een verificatieverzoek voor een vergunning voor onderhoudstechnici luchtvaart kost € 185,13 (incl. btw).
Let op: deze kosten zijn ook van toepassing wanneer het verzoek tot een verificatie door een CAA ingediend wordt.

Betaling

Nadat uw aanvraag door Kiwa Register is ontvangen, krijgt u een betaalverzoek. Dit moet uiterlijk vier weken na dagtekening worden voldaan. De factuur wordt meegestuurd bij het besluit. Als uw werkgever de kosten voor de aanvraag betaalt, kunt u dit tijdens de aanvraag aangeven. Als u de aanvraag annuleert of als uw aanvraag negatief wordt beschikt, vindt er géén restitutie van de kosten plaats.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over de aanvraag van vergunningen voor onderhoudstechnici luchtvaart vindt u via onderstaande links: