Vereiste documenten bij aanvraag

 

Moet ik al mijn opleidingen en/of certificaten toevoegen?

Nee, u hoeft niet al uw opleidingen en/of certificaten toe te voegen. Alleen de opleidingen en/of certificaten die relevant zijn voor uw aanvraag. Voor de vereiste documenten bij de aanvraag van het vaarbevoegheidsbewijs, kunt u gebruik maken van 'Hulp bij uw aanvraag'.
 

Moet mijn vaartijd een aaneengesloten periode omvatten?

Nee, uw vaartijd hoeft geen aaneengesloten periode te omvatten. In totaal dient uw vaartijd wel minimaal één jaar te zijn in de afgelopen vijf jaar.
 

Hoe oud mag mijn werkgeversverklaring bij een aanvraag monsterboekje zijn?

Uw werkgeversverklaring mag maximaal twee maanden oud zijn bij een aanvraag monsterboekje.
 

Hoe weet ik of mijn pasfoto voldoet aan de eisen?

Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen
De pasfoto moet voldoen aan dezelfde eisen als die van een Nederlands paspoort. De eisen waaraan een pasfoto moet voldoen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Monsterboekjes
Zowel voor Nederlandse zeevarenden als buitenlandse zeevarenden geldt dat de pasfoto moet voldoen aan dezelfde eisen als die van een Nederlands paspoort. De eisen waaraan een pasfoto moet voldoen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Buitenlandse zeevarenden:
Voor vaarbevoegdheidsbewijzen van erkenning en voor erkenningen van bekwaamheidsbewijzen voor tankers geldt dat de pasfoto “passport like” mag zijn. Dit betekent dat buitenlandse zeevarenden een pasfoto mogen gebruiken welke aan de regelgeving van het betreffende land voldoet. Kiwa Register kijkt hiervoor naar het paspoort van de betreffende zeevarende.

 

Waarom kan ik mijn GMDSS restricted of general bewijs niet toevoegen aan mijn aanvraag in de portal?

Als u het GMDSS niet kunt toevoegen in de aanvraagportal, hoeft u op basis van uw aanvraag geen GMDSS aan te leveren.
 

Hoe oud mag mijn accountantsverklaring of uittreksel KvK zijn bij de aanvraag van een monsterboekje voor kapitein/eigenaar?

Uw accountantsverklaring of uittreksel KvK mag maximaal drie maanden oud zijn bij de aanvraag van een monsterboekje voor kapitein/eigenaar.
 

Moet ik een uittreksel uit de GBA toevoegen als ik mijn aanvraag via de aanvraag portal indien?

Nee. U hoeft uw GBA uittreksel niet meer toe te voegen wanneer u uw aanvraag via de aanvraagportal indient. Wanneer u uw aanvraag per post indient, dient u deze wel aan te leveren.