Part-FCL piloten

Veelgestelde vragen over de Part-FCL voor piloten.

 

Hoe kan ik mijn Enroute Instrument Rating (EIR(A)) omzetten naar een Basic Instrument Rating (BIR)?

Wanneer u houder bent van een EIR is het volgende op u van toepassing: De EIR kunt u blijven uitvoeren tot en met 8 september 2022, onder voorwaarde dat uw EIR geldig is. De EIR kunt u geldig houden of weer geldig maken in overeenstemming met de huidige voorwaarden (FCL.825 (g); bijlage II).

De BIR wordt ingevoerd per 8 september 2021. Vanaf die dag kunt u uw EIR omzetten in een BIR. Op grond van uw EIR kunt u in aanmerking komen voor vrijstellingen van onderdelen van de opleiding voor een BIR. U krijgt hierbij tenminste vrijstelling voor module 1 (the core flying training module of flight handling skills by sole reference to instruments). Ook krijgt u vrijstelling van de BIR theorie-opleiding en BIR theorie-examens. Voor meer informatie kunt u terecht bij een ATO die de BIR opleiding verzorgt. 

Volgt u momenteel een EIR-opleiding en wilt u weten wat u moet doen om een BIR-opleiding te volgen? Bezoek dan de website van ILT waar u alle informatie over dit onderwerp kunt vinden. 

 

Ik volg een EIR(A) opleiding. Hoe kan ik deze omzetten naar een BIR-opleiding?

Informatie over de omzetting van uw opleiding kunt u vinden op de website van ILT in het informatieblad.
 

Hoe kan een verification letter en/of een no incident/accident verklaring worden opgevraagd?

Het verstrekken van een verification letter is een dienst waar we sinds 1 november 2017 een vergoeding voor vragen. De verification letter kan worden aangevraagd door de piloot, luchtvaartmaatschappij of luchtvaartautoriteit. Het verzoek kan via het contactformulier worden ingediend met de vermelding van het adres wat op de factuur vermeld moet worden.

In de verificatie letter wordt uw naam, geboortedatum, brevet nummer en alle geldige ratings vermeld. Ook wordt er een no-incident/accident verklaring gegeven in de verification letter.

De no-incident/accident verklaring kan door de piloot, luchtvaartmaatschappij of luchtvaartautoriteit aangevraagd worden. Dit is ook een dienst waar sinds 1 november 2017 een vergoeding voor wordt gevraagd. De geldige ratings worden hierin niet genoemd.

Verificatie van de medische gegevens wordt afgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport. Verzoeken hiervoor kunnen gestuurd worden naar medischluchtvaart@ilent.nl

 

Hoe lang is mijn praktijkexamen geldig?

Uw praktijkexamen is zes maanden geldig na het behalen van een voldoende voor de vaardigheidstest.
 

Ik woon in het buitenland. Hoe ontvang ik mijn bewijs van bevoegdheid?

Als u in het buitenland woont en geen correspondentieadres in Nederland heeft, wordt uw bewijs van bevoegdheid vanaf 1 mei 2019 per aangetekende post verstuurd. U ontvangt daarvoor, naast een factuur voor de behandeling van uw aanvraag, een factuur voor de koeriersdienst. Klik hier voor het tarief. Wanneer uw bewijs van bevoegdheid wordt verzonden, krijgt u van ons per e-mail een track & trace code waarmee u de verzending kunt volgen.
 

Mijn LPE bevoegdheid is verlopen, wat moet ik doen?

Indien de LPE korter dan drie maanden is verlopen, kan de taalvaardigheidsbeoordeling plaatsvinden tijdens een bestaande toetsings- of trainingsactiviteit zoals een profcheck bij daartoe door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende beperkte Language Assessment Body (LAB).  

Daarnaast kan de taalvaardigheidsbeoordeling worden uitgevoerd bij een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende taalbeoordelingsinstantie of een erkende LAB in een andere EU-lidstaat.

Indien de LPE langer dan drie maanden is verlopen kan de taalvaardigheidsbeoordeling uitsluitend worden uitgevoerd bij een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende taalbeoordelingsinstantie (Language Assessment Body (LAB)) of een erkende LAB in een andere EU-lidstaat.

 

Waar kan ik de eisen vinden voor verlenging en hernieuwde afgifte van een instructeurscertificaat?

Eisen voor de verlenging en hernieuwde afgifte van een instructeurscertificaat kunt u vinden in de Verordening (EU) Nr. 1178/2011 van de commissie van 3 november 2011. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de instructeurcertificaten en de verwijzing naar de Verordening met paginanummer.

 

Soort instructeurs certificaat

FI

TRI

CRI

IRI

SFI
 

Verlenging

FCL.940.FI (a) en (b), p. 51

FCL.940.TRI (a),
p.55

FCL.940.CRI (a) en (b),
p.56

FCL.940.IRI,
p.58

FCL.940.SFI (a), (b) en (c)
p. 60

Hernieuwde afgifte

FCL.940.FI (c),
p.52

FCL.940.TRI (b),
p.55

FCL.940.CRI (c),
p.57

FCL.940.SFI (d),
p.60

 

Soort instructeurs certificaat

MCCI

STI

MI

FTI

(Kunnen pas worden afgegeven vanaf 8 april 2015)

Verlenging

FCL.940.MCCI (a),
p.61

FCL.940.STI (a)
p.62

Het MI-certificaat is zo lang geldig als het certificaat van FI, TRI of CRI
zie FCL.940.MI
p.63

FCL.940.FTI (a),
p.63

Hernieuwde afgifte

FCL.940.MCCI (b),
p.61

FCL.940.STI (b)
p.62

FCL.940.FTI (b),
p.,64

 

Wat betaal ik als ik meerdere producten tegelijk aanvraag?

Elke aanvraag voor een afgifte van een product wordt afzonderlijk behandeld omdat elk product andere wettelijke voorwaarden heeft waaraan getoetst moet worden. Daarom betaalt u per behandeling van een product het tarief, zoals dat is vermeld in de regeling tarieven luchtvaart.
 

Wat moet ik doen om mijn buitenlandse EU brevet om te zetten naar een Nederlands EU brevet?

Om uw buitenlandse EU brevet om te zetten naar een Nederlands brevet vult u het formulier “Part-FCL licence transfer” in. Deze stuurt u met een kopie van uw paspoort naar Kiwa Register. Kiwa Register vraagt uw gegevens op bij de betreffende autoriteit door middel van een licence transfer formulier. Zodra deze gegevens zijn ontvangen door Kiwa Register, krijgt u een acceptgiro voor de afgifte van het Nederlands EU bewijs van bevoegdheid. Uw gegevens worden overgenomen zoals het op het licence transfer document staat.
 

Wat moet ik doen om mijn Nederlands EU brevet om te zetten naar een buitenlands EU brevet?

Om uw Nederlandse EU brevet om te zetten naar een buitenlands EU brevet, kunt u contact opnemen met de buitenlandse autoriteiten en daar een verzoek indienen voor omzetting. De buitenlandse autoriteit stuurt een licence transfer formulier naar Kiwa Register. Kiwa Register vult het licence transfer formulier in en stuurt deze vervolgens terug naar de betreffende autoriteit. Zodra u het nieuwe EU brevet heeft ontvangen, wordt u verzocht om uw Nederlands brevet in te leveren bij de buitenlandse autoriteiten.
 

Wat zijn de richtlijnen voor de opmaak van een ‘course completion certificaat’?

Het course completion certificaat wordt door de ATO afgegeven en zal de volgende gegevens bevatten: 

 • Naam kandidaat
 • Geboortedatum van de kandidaat
 • Soort opleiding
 • Start- en einddatum opleiding (indien vereist)
 • Het nummer van de ATO approval
 • Dagtekening
 • Handtekening van de Head of Training
 • Stempel ATO (indien het course completion certificaat niet voorzien is van het logo van de ATO)
 

Wat zijn de richtlijnen voor de opmaak van een ‘verklaring base check’?

De verklaring base check wordt afgegeven door de ATO en dient de volgende gegevens te bevatten: 

 • Naam kandidaat
 • Geboortedatum van de kandidaat
 • Type toestel
 • Aantal starts en landingen + datum
 • Naam instructeur
 • Dagtekening
 • Handtekening van de Head of Training
 • Stempel ATO (indien de verklaring base check niet voorzien is van het logo van de ATO)