Part-FCL piloten

Veelgestelde vragen over de Part-FCL voor piloten.

 

Hoe lang is mijn praktijkexamen geldig?

Uw praktijkexamen is zes maanden geldig na het behalen van een voldoende voor de vaardigheidstest.
 

Wat zijn de richtlijnen voor de opmaak van een ‘course completion certificaat’?

Het course completion certificaat wordt door de ATO afgegeven en zal de volgende gegevens bevatten: 

 • Naam kandidaat;
 • Geboortedatum van de kandidaat (of correspondentienummer of BSN-nummer);
 • Soort opleiding (modulair of integraal, 1e afgifte of renewal);
 • De toelatingseisen voor de opleiding moeten gecontroleerd zijn (indien van toepassing);
 • Start- en einddatum opleiding (indien vereist);
 • Het nummer van de ATO/DTO approval (indien van toepassing);
 • Dagtekening;
 • Handtekening van de Head of Training;
 • Stempel of logo van de opleidingsinstelling;
 • Specificatie van de gevlogen trainingsuren (aantal, dual, solo, SPIC, vliegtuig, FTD, etc.);
 • Specificatie van eventueel toegepaste reducties of vrijstellingen met een referentie naar de betreffende wetsbepaling.
 

Wat zijn de richtlijnen voor het aanvragen van een brevet of rating?

Wanneer een nieuw brevetdocument wordt aangevraagd, moet altijd een aanvraagformulier worden ingediend. Onderstaande richtlijnen dienen te worden gevolgd voor het aanleveren van de bijlagen, gebruik bij voorkeur het digitale aanvraagformulier:
 • Een kopie van een geldige medische verklaring van de juiste klasse behorend bij het aangevraagde brevet moet altijd worden meegestuurd. Ook als het slechts een vervanging betreft;
 • Op het aanvraagformulier moet alleen worden aangekruist welk brevet, privilege of rating wordt aangevraagd, niet welke al in het bezit zijn;
 • De gevraagde bijlagen moeten als PDF bestand worden bijgevoegd:
  • Rechtop en direct leesbaar. En per bijlage de juiste naam, bijv. ReportForm, Logboek, Flight Test Schedule;
  • Niet: gekanteld, als JPEG, “Xerox1, Xerox2 of als link naar een bestand;
 • Een kopie van het logboek (indien gevraagd) moet in het format van Part-FCL, AMC1 FCL.050 Recording of flight time worden meegestuurd:
  • Rechtop en direct leesbaar;
  • Niet: gekanteld, ondertekend of gemarkeerd bij de vluchten waar specifiek naar wordt gevraagd (zoals solo en over land vluchten, PICUS uren afgetekend door gezagvoerder met brevetnummer);
  • In sommige gevallen kan ter controle worden gevraagd het gehele logboek ter inzage beschikbaar te stellen.
 

Wat zijn de richtlijnen voor de opmaak van een ‘verklaring landing training’?

De verklaring landing training wordt afgegeven door de ATO. De verklaring dient de volgende gegevens te bevatten of aanvullend met deze gegevens aangeleverd:
 • Naam kandidaat;
 • Geboortedatum van de kandidaat (of correspondentienummer of BSN-nummer);
 • Type en registratie van het toestel;
 • Aantal starts en landingen, full stops en go-arounds;
 • Aantal uren vliegervaring op MPA’s (indien van toepassing);
 • Naam instructeur (en correspondentienummer of BSN-nummer);
 • Dagtekening;
 • Handtekening van de Head of Training;
 • Stempel of logo van de ATO;
 • Kopie van een overeenkomst, als opleiding en de landing training niet binnen één ATO worden afgerond.
 

Wat zijn de richtlijnen voor hernieuwde afgifte van rating of een privilege?

Wanneer sprake is van een assessment voor het vernieuwen van een rating of privilege en aansluitend uitvoeren van aanvullende training dienen altijd de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:
 • Het assessment moet duidelijk de argumenten bevatten die in het van toepassing zijnde AMC materiaal worden genoemd;
 • Als geen aanvullende training nodig wordt geacht, moet dit met argumenten onderbouwd worden (…”sufficient reasoning”);
 • Een kopie van het verslag van het assessment moet met de aanvraag worden meegestuurd;
 • Voor de Instrument Rating is 'AMC1 FCL.625(c) IR – Validity, revalidation and renewal' van toepassing;
 • Voor klasse- en type-bevoegverklaringen is 'AMC1 FCL.740(b) Validity and renewal of class and type ratings' (en insommige gevallen 'GM1 FCL.740(b) Validity and renewal of class and type ratings') van toepassing;
 • Voor het privilege FI is 'AMC1 FCL.940.FI; FCL.940.IRI Revalidation and renewal' van toepassing. In deze AMC worden zowel verlenging als vernieuwing genoemd. De refresher training voor de verlenging van een FI kan niet worden gebruikt voor een vernieuwing van een FI certificaat;
 • In bovengenoemde gevallen moeten het verslag van het assessment en een overzicht van de uitgevoerde training vooraf aan de examinator worden overhandigd.
 

Mijn LPE bevoegdheid is verlopen, wat moet ik doen?

Indien de LPE korter dan drie maanden is verlopen, kan de taalvaardigheidsbeoordeling plaatsvinden tijdens een bestaande toetsings- of trainingsactiviteit zoals een profcheck bij daartoe door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende beperkte Language Assessment Body (LAB).  

Daarnaast kan de taalvaardigheidsbeoordeling worden uitgevoerd bij een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende taalbeoordelingsinstantie of een erkende LAB in een andere EU-lidstaat.

Indien de LPE langer dan drie maanden is verlopen kan de taalvaardigheidsbeoordeling uitsluitend worden uitgevoerd bij een door de Inspectie Leefomgeving en Transport erkende taalbeoordelingsinstantie (Language Assessment Body (LAB)) of een erkende LAB in een andere EU-lidstaat.

 

Wat moet ik doen om mijn buitenlandse EU brevet om te zetten naar een Nederlands EU brevet?

Om uw buitenlandse EU brevet om te zetten naar een Nederlands brevet vult u het formulier “Part-FCL licence transfer” in. Deze stuurt u met een kopie van uw paspoort naar Kiwa Register. Kiwa Register vraagt uw gegevens op bij de betreffende autoriteit door middel van een licence transfer formulier. Zodra deze gegevens zijn ontvangen door Kiwa Register, krijgt u een acceptgiro voor de afgifte van het Nederlands EU bewijs van bevoegdheid. Uw gegevens worden overgenomen zoals het op het licence transfer document staat.
 

Wat betaal ik als ik meerdere producten tegelijk aanvraag?

Elke aanvraag voor een afgifte van een product wordt afzonderlijk behandeld omdat elk product andere wettelijke voorwaarden heeft waaraan getoetst moet worden. Daarom betaalt u per behandeling van een product het tarief, zoals dat door de overheid wettelijk is vastgesteld in de Regeling tarieven transportsectoren.
 

Wat moet ik doen om mijn Nederlands EU brevet om te zetten naar een buitenlands EU brevet?

Om uw Nederlandse EU brevet om te zetten naar een buitenlands EU brevet, kunt u contact opnemen met de buitenlandse autoriteiten en daar een verzoek indienen voor omzetting. De buitenlandse autoriteit stuurt een licence transfer formulier naar Kiwa Register. Kiwa Register vult het licence transfer formulier in en stuurt deze vervolgens terug naar de betreffende autoriteit. Zodra u het nieuwe EU brevet heeft ontvangen, wordt u verzocht om uw Nederlands brevet in te leveren bij de buitenlandse autoriteiten.
 

Ik woon in het buitenland. Hoe ontvang ik mijn bewijs van bevoegdheid?

Als u in het buitenland woont en geen correspondentieadres in Nederland heeft, wordt uw bewijs van bevoegdheid vanaf 1 mei 2019 per aangetekende post verstuurd. U ontvangt daarvoor, naast een factuur voor de behandeling van uw aanvraag, een factuur voor de koeriersdienst. Klik hier voor het tarief. Wanneer uw bewijs van bevoegdheid wordt verzonden, krijgt u van ons per e-mail een track & trace code waarmee u de verzending kunt volgen.
 

Hoe kan een verification letter en/of een no incident/accident verklaring worden opgevraagd?

Wilt u kunnen aantonen dat een brevet echt en geldig is? Dan kunt u een verificatieverzoek bij ons indienen. Wij voorzien u van een document met alle bevoegdheden van de brevethouder met een no incident en no accident report. Ga naar de pagina Verificatie verzoek om een aanvraag te kunnen doen.

Verificatie van de medische gegevens wordt afgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport. Verzoeken hiervoor kunnen gestuurd worden naar medischluchtvaart@ilent.nl

 

Waar kan ik de eisen vinden voor verlenging en hernieuwde afgifte van een instructeurscertificaat?

Eisen voor de verlenging en hernieuwde afgifte van een instructeurscertificaat kunt u vinden in de Verordening (EU) Nr. 1178/2011 van de commissie van 3 november 2011. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de instructeurcertificaten en de verwijzing naar de Verordening met paginanummer.

Soort instructeurs certificaat

FI

TRI

CRI

IRI

SFI
 

Verlenging

FCL.940.FI (a) en (b), p. 51

FCL.940.TRI (a),
p.55

FCL.940.CRI (a) en (b),
p.56

FCL.940.IRI,
p.58

FCL.940.SFI (a), (b) en (c)
p. 60

Hernieuwde afgifte

FCL.940.FI (c),
p.52

FCL.940.TRI (b),
p.55

FCL.940.CRI (c),
p.57

FCL.940.SFI (d),
p.60

 

Soort instructeurs certificaat

MCCI

STI

MI

FTI

(Kunnen pas worden afgegeven vanaf 8 april 2015)

Verlenging

FCL.940.MCCI (a),
p.61

FCL.940.STI (a)
p.62

Het MI-certificaat is zo lang geldig als het certificaat van FI, TRI of CRI
zie FCL.940.MI
p.63

FCL.940.FTI (a),
p.63

Hernieuwde afgifte

FCL.940.MCCI (b),
p.61

FCL.940.STI (b)
p.62

FCL.940.FTI (b),
p.,64