Part-66 AML onderhoudstechnici luchtvaart

Veelgestelde vragen over de Part-66 AML voor onderhoudstechnici luchtvaart.

Klik hier voor de veelgestelde vragen bij EASA.

 

Ik heb mijn basiservaring in het buitenland opgedaan, kan dit meetellen?

Basiservaring opgedaan in het buitenland kan meetellen, als u kopie├źn van de AML’s van uw supervisor die uw logboek heeft afgetekend kan laten zien. Voor verklaringen van basiservaring geldt dat, aangezien de onderhoudsorganisatie niet onder toezicht staat van de Inspectie Leefomgeving en Transport, u moet aantonen dat de persoon die ondertekend namens het bedrijf hiervoor gemachtigd is.
 

Hoe lang zijn typetraining en on the job training (OJT) geldig?

De aanvraag voor een typebijschrijving moet u binnen drie jaar na de typetraining indienen. Dit geldt ook voor de on-the-job training (OJT).
 

Wat zijn de vereisten voor een compliance report?

Bekijk de guideline voor de vereisten van het compliance report om aan te tonen dat de OJT voldoet aan de norm die wordt vereist door sectie 6 Appendix III van Part-66.
 

Hoe lang zijn module examencertificaten en praktijkervaring geldig?

Module examencertificaten en ervaring mogen niet ouder zijn dan tien jaar voorafgaand aan de aanvraag. Uitzonderingen hierop zijn de basiskenniscertificaten die voor 1 augustus 2012 (voor EU regelgeving 1149/2011) zijn afgegeven, deze zijn geldig tot 31 juli 2022. Na deze datum komen de vrijstellingen te vervallen nadat ze zijn toegekend. Voor verlopen module examencertificaten kan een vrijstellingsbeschikking worden aangevraagd via het aanvraagformulier op de website van ILT.
 

Is het mogelijk om bij meerdere Part-145 onderhoudsorganisaties deel te nemen aan een on the job training (OJT)?

Ja, als aan de hieronder genoemde voorwaarden wordt voldaan, is het mogelijk om bij verschillende bedrijven deel te nemen aan een on-the-job training (OJT).

De OJT moet plaats vinden onder de verantwoordelijkheid van een Part-145 of een Part-M subpart F organisatie in het bezit van een A rating voor het betreffende vliegtuigtype. De taken van on the job trainingslogboek kunnen bij verschillende Part-145 bedrijven worden uitgevoerd mits de kwalificaties van iedere supervisor die aftekent duidelijk zijn beschreven, ze over een bedrijfsautorisatie beschikken en er per bedrijf een assessment wordt gedaan. Het logboek moet duidelijk aangeven welke taken door het betreffende onderhoudsbedrijf zijn supervised/assessed. Deze bedrijven dienen onder toezicht te staan van de Inspectie Leefomgeving en Transport om een eventuele onsite verificatie mogelijk te maken.

 

Ik wil een typetraining volgen bij een opleider die niet Part-147 erkend is, wat kan ik doen?

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een type training (theorie en/of praktijk) op voorhand door de Inspectie Leefomgeving en Transport te laten goedkeuren wanneer u deze wilt volgen bij een niet Part-147 erkende organisatie. De voorwaarden staan in het infoblad Part-66.B.130 op deze website.
 

Kan ik vrijstelling krijgen op de vereiste modules?

Indien uw modulecertificaten zijn verlopen (10 jaar) kunt u vrijstelling aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).