Chauffeurskaart taxi

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een chauffeurskaart aan te vragen?

De voorwaarden voor het verkrijgen van een (beperkte) chauffeurskaart zijn:

 • originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan vier maanden;
 • geneeskundige verklaring niet ouder dan vier maanden;
 • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs;
 • (beperkt) chauffeursdiploma taxi. 
 

Hoe vraag ik een chauffeurskaart aan?

Via deze website kunt u een aanvraagset aanvragen. De aanvraagset wordt verstuurd naar het adres waarop u volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat ingeschreven. Indien u niet op dat adres woont of er tijdelijk geen post kunt ontvangen, neem dan contact met ons op. Indien uw werkgever de factuur betaalt, dient deze op naam te staan van het bedrijf in verband met de btw-afdracht. Tijdens uw aanvraag kunt u deze gegevens doorgeven.

Als u alle benodigde documenten (en eventueel het diploma behaald) hebt, stuurt u de documenten retour. Zodra de documenten en de betaling ontvangen zijn, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt dan binnen vijftien werkdagen het bezorgbericht en in een aparte brief de pin- en pukcode behorend bij de kaart.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een chauffeurskaart zijn: 

 • een geldig rijbewijs;
 • een geldige geneeskundige verklaring;
 • een verklaring omtrent het gedrag;
 • een chauffeursdiploma taxi (vakdiploma taxi);
 • een recente, goed gelijkende pasfoto.
De aanvraag kan alleen door de begunstigde ingediend worden.

Klik hier om een aanvraagset aan te vragen.

 

Kan ik mijn beroep blijven uitoefenen als mijn chauffeurskaart verloren, gestolen, defect of beschadigd is?

Ja. In afwachting van uw vervangende kaart kunt u taxivervoer blijven verrichten onder de volgende voorwaarden: 

 • U hebt binnen vier werkdagen na de melding van de defecte, beschadigde, verloren of gestolen kaart een aanvraag voor een vervangende kaart ingediend. 
 • U voert uw BSN (voor niet-ingezetenen uw Kiwa-nummer) in de boordcomputer.
 • U houdt een ondertekende registratie bij van de arbeids- en rusttijden met vermelding van het P-nummer en het KvK-nummer van de vervoerder.
 • U maakt direct een afspraak voor de bezorging van uw chauffeurskaart binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bezorgbericht.
 • U stuurt, in geval van een verloren of gestolen kaart, een door u ondertekende verklaring met de omschrijving van de omstandigheden waaronder dit is gebeurd mee met de aanvraag voor een vervangende kaart.
 

Waar kan ik een aanvraagformulier 'verklaring omtrent het gedrag' en een model 'geneeskundige verklaring' vinden op de site?

Deze kunt u vinden op de pagina Chauffeurskaart.
 

Hoe kan ik mijn beperkte chauffeurskaart omzetten naar een volledige?

Als u in het bezit bent van een chauffeurskaart onder beperkingen (beperkte chauffeurskaart) kunt u, nadat u het chauffeursdiploma 'taxi volledig' behaald hebt, de omzetting bij ons aanvragen.
 

Kan ik een leer-werktraject (lwt) aanvragen?

Ja, u kunt een lwt-kaart aanvragen voor maximaal zes maanden. Wij verstrekken hiervoor een tijdelijke chauffeurskaart lwt.
 

Waar kan ik mijn (beperkte) chauffeursdiploma taxi halen?

U kunt uw (beperkte) chauffeursdiploma taxi behalen bij het CCV. Voor meer informatie over het (beperkte) chauffeursdiploma taxi kunt u terecht bij het CCV.
 

Wat moet ik doen als ik een ander chauffeursdiploma behaald heb dan de soort kaart die ik heb aangevraagd?

Als u het chauffeursdiploma volledig hebt behaald, maar u heeft een aanvraag ingediend voor een beperkte chauffeurskaart dan kunt u deze aanvraag kosteloos stopzetten zolang u nog geen documenten hebt ingestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons. Uw aanvraag wordt dan stopgezet en u ontvangt een nieuwe aanvraagset voor een volledige chauffeurskaart. 

Als uw aanvraag in behandeling is genomen of als u al in het bezit bent van een lwt-kaart, kan uw aanvraag niet meer worden gewijzigd. Mocht u de kaartsoort toch willen omzetten, dan zullen wij de kosten voor een nieuwe kaart in rekening brengen.