Herstel actie AML met incorrect lay-out

See English below

Bij een interne controle bleek dat een aantal AML’s met een onjuist lay-out zijn verstrekt. Het gaat hier om het vakje met categorie L: Sailplanes, powered sailplanes, ELA 1 aeroplanes, balloons and airships. Het vakje dient ingekleurd te worden indien er geen bevoegdheid voor deze categorie is afgegeven. Bij het printen van een aantal AML’s is het lege vakje niet ingekleurd. Alle AML’s met zo’n niet ingekleurd vakje zijn ongeldig verklaard en hersteld. De niet correcte AML’s worden door Kiwa ingenomen.

Correction AML with incorrect layout

An internal audit revealed that a number of AML’s were provided with an incorrect layout. This concerns the box with category L: Sailplanes, powered sailplanes, ELA 1 aeroplanes, balloons and airships. The box must be colored in if no authorization has been issued for this category. On a number of AML’s, the empty box is not colored. All AMLs with such an uncolored box have been invalidated and reissued. The incorrect AMLs will be taken by Kiwa.