Gewijzigde ondertekening van documenten

De ondertekening op de besluiten, brieven en waarde documenten verstrekt door Kiwa Register zijn met ingang van 19 april 2023 aangepast. Dit houdt in dat de ondertekening door J.P. Bijkerk met ingang van die datum is komen te vervallen en is vervangen door een nieuwe ondertekening, te weten: D. Schansman, Manager Operations.

Op korte termijn zal hierover een publicatie in de Staatscourant verschijnen.