Gewijzigde ondertekening van documenten

De ondertekening op de besluiten, brieven en waarde documenten verstrekt door Kiwa Register B.V. is met ingang van 19 april 2023 aangepast. De ondertekening door J.P. Bijkerk is met ingang van die datum komen te vervallen en is vervangen door een nieuwe ondertekening door D. Schansman, Manager Operations.

De publicaties hierover in de Staatscourant vindt u via de volgende links: