Afgifte vaarbevoegdheids-bewijzen aan afgestudeerden met nieuw kwalificatiedossier

Doordat een aantal zeevarenden in 2024 afstuderen in nieuwe kwalificatiedossiers (nieuwe uitstroomrichtingen van het zeevaartonderwijs) terwijl de implementatie van de nieuwe ‘’Wet bemanning zeeschepen’’ (en het gerelateerde besluit en regeling) nog niet heeft plaatsgevonden heeft het Ministerie de Inspectie Leefomgeving en Transport verzocht om in afstemming met Kiwa Register een werkinstructie op te stellen. Met deze werkinstructie wordt een oplossing geboden voor zeevarenden die zijn afgestudeerd in een nieuwe uitstroomrichting (nieuw kwalificatiedossier) van het zeevaartonderwijs waardoor ze in aanmerking kunnen komen voor een vaarbevoegdheidsbewijs horend bij het nieuwe kwalificatiedossier.

De werkinstructie blijft van toepassing tot het moment dat de nieuwe Wet bemanning zeeschepen en onderliggende regelgeving in werking treedt (naar verwachting uiterlijk per 1 januari 2025). Het gaat daarbij om mensen die afstuderen (of al afgestudeerd zijn) en beschikken over een kennisbewijs dat is afgegeven op basis van een opleiding zoals hieronder vermeld:
  • Maritiem officier kleine schepen, semi-duaal (MB03), uitstroom technisch (Crebonummer 25679);
  • Maritiem officier kleine schepen, semi-duaal (MB03), uitstroom nautisch visserij (Crebonummer 25678);
  • Maritiem officier kleine schepen, semi-duaal (MB03), uitstroom nautisch koopvaardij (Crebonummer 25677);
  • Maritiem officier alle schepen, semi-duaal (MB04), uitstroom technisch (Crebonummer 25683);
  • Maritiem officier alle schepen, semi-duaal (MB04), uitstroom nautisch visserij (Crebonummer 25682);
  • Maritiem officier alle schepen, semi-duaal (MB04), uitstroom nautisch koopvaardij en waterbouw (Crebonummer 25680 en 25681).
In het overzicht Opleiding scheepvaart uitstroomrichtingen.pdf wordt per uitstroomrichting beschreven welke bevoegdheden kunnen worden aangevraagd.