Mededeling Kiwa Register inzake digitale tachograafkaarten

Zo’n 500 chauffeurs hebben vertraging ervaren bij de afgifte van hun tachograafkaart tijdens de overgang naar een nieuw, gebruiksvriendelijker aanvraagsysteem bij Kiwa Register. De vertraging leidde er echter niet toe dat deze chauffeurs niet achter het stuur konden vanwege overschrijding van de wettelijke termijn voor afgifte. Inmiddels zijn de problemen allemaal opgelost.

Rijswijk, 15 juni 2017 - Bij de overgang van het oude naar het nieuwe, gebruiksvriendelijkere aanvraagsysteem voor de aanvraag van digitale tachograafkaarten van Kiwa Register zijn enkele problemen opgetreden. Chauffeurs die in de dagen vlak voor de overgang op 17 mei jl. hun aanvraag indienden moesten langer wachten op hun tachograafkaart dan ze gewend zijn. Chauffeurs die in het nieuwe systeem hun aanvragen indienden, werden wel vlot bediend.

Geen enkele chauffeur heeft langer op zijn kaart hoeven wachten dan vier weken, de wettelijke termijn waarbinnen de kaart moet worden afgegeven. Chauffeurs die hun kaart vanwege verlies, diefstal of een defect wilden vervangen, ontvingen zoals gebruikelijk een schriftelijke verklaring van Kiwa Register waarmee ze - in afwachting van de afgifte van de kaart - meteen weer achter het stuur konden.

Het nieuwe systeem functioneert overigens goed: Kiwa Register heeft sinds 17 mei inmiddels bijna 6.000 kaarten aan chauffeurs verstrekt, inclusief alle aanvragen die 17 mei jl. compleet waren ingediend en betaald. Met het nieuwe systeem zelf zijn dus geen problemen opgetreden. Alleen de aanvragen van chauffeurs die in het oude systeem waren ingediend en moesten worden overgezet naar het nieuwe systeem om verder te worden afgewikkeld, waren getroffen. Inmiddels worden per dag weer rond de 300 aanvragen van chauffeurs door Kiwa Register verwerkt en bedraagt de levertijd rond de 6 werkdagen, net zoals het geval was vóór de overgang van 17 mei jl.

Het nieuwe systeem is erop ingericht om het indienen van de aanvraag door de chauffeur makkelijker te maken. Een chauffeur die zijn pasfoto en handtekening op de juiste manier heeft gedigitaliseerd, kan de aanvraag binnen tien minuten - van start tot en met betaling - indienen en afronden. Kiwa Register merkt echter wel dat sommige chauffeurs nog moeten wennen aan het nieuwe aanvraagproces, dat nu helemaal online plaatsvindt. Anders dan vroeger, kan men geen aanvraag meer indienen via de telefoon of via de post. Om deze reden heeft Kiwa Register vorige week de instructies op haar website aangevuld en uitgebreid. Kiwa Register verwacht dat alle chauffeurs het nieuwe systeem voor het aanvragen van een digitale tachograafkaart snel makkelijker zullen vinden terwijl de levertijd van de kaart door gebruik van het nieuwe aanvraagsysteem verder verkort kan worden.

Uiteraard betreurt Kiwa Register de vertraging en het ongemak voor de groep van chauffeurs die langer heeft moeten wachten op hun kaart dan ze van Kiwa Register gewend zijn. Voor zover bekend zijn er echter geen grotere problemen door ontstaan. De achterstand van de overgangsperiode is ondertussen weggewerkt.

In 2010 heeft Kiwa Register de uitgifte van tachograafkaarten, inclusief de toen in gebruik zijnde software en systemen, overgenomen van de overheid. Door voortdurende automatisering en verbetering van de processen en systemen is Kiwa Register er in de afgelopen zeven jaar in geslaagd om de gemiddelde levertijd van tachograafkaarten naar beneden te brengen. In de afgelopen 12 maanden heeft Kiwa Register in totaal ruim 81.000 digitale tachograaf kaarten uitgegeven. Deze kaarten werden gemiddeld binnen 5,9 werkdagen na het indienen van de aanvraag aan de chauffeur beschikbaar gesteld.