Kiwa Register

We create trust

25-10-2023 Productie van chauffeurskaarten die ingaan ná 11 november 2023 hervat

Kiwa heeft op 18 oktober de productie van kaarten die ingaan ná 11 november 2023 hervat. De aangekondigde wijziging van de op de kaart vermelde einddatum is gerealiseerd. Als eerst zullen de kaarten die ingaan vóór 1 december worden uitgeleverd. Alhoewel deze chauffeurs wat langer hebben moeten wachten zullen zij hiermee vóór het verlopen van de huidige kaart tijdig in het bezit komen van de opvolgende kaart.

Aanpassing geldigheidsdatum op de chauffeurskaart

Zoals aangegeven in een eerder bericht op deze website is er een technische wijziging geweest in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport met betrekking op de einddatum die op de chauffeurskaart vermeld staat. De datum is nu niet meer gekoppeld aan het PKIoverheids-certificaat van de chip maar aan de bevoegdheid die Kiwa heeft afgegeven aan de chauffeur.

Kiwa Register verstrekt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat chauffeurskaarten voor de Boordcomputer Taxi (BCT). Naast het registreren van de rij- en rusttijden kan deze chauffeurskaart ook gebruikt worden om aan te tonen dat de chauffeur bevoegd is tot het verrichten van (beperkt) taxivervoer. Op de voorkant van de kaart staan niet alleen de naam en foto van de chauffeur maar ook de begin- en eindgeldigheid, deze einddatum is nu gekoppeld aan de duur van de afgegeven bevoegdheid.

Om de rij- en rusttijden betrouwbaar te kunnen registeren, wordt gebruikt gemaakt van PKIoverheid-certificaten. Deze certificaten zijn maximaal geldig tot 11 november 2028. De overheid heeft besloten voor de BCT vooralsnog niet over te stappen naar nieuwe PKIoverheid-certificaten, omdat gewerkt wordt aan een alternatief systeem (zie ook de website van de ILT: Nieuw toezichtsysteem voor arbeids- en rusttijden taxi). Dit betekent dat alle chauffeurskaarten tot maximaal 11 november 2028 gebruikt kunnen worden voor het registreren van rij- en rusttijden in de BCT.

Om te voorkomen dat chauffeurskaarten die ingaan ná 11 november 2023 korter geldig zijn dan de afgegeven vijfjarige geldigheid van de chauffeursbevoegdheid, heeft de ILT verzocht de eindgeldigheid op de voorkant van de kaart los te koppelen van het PKI-certificaat op de chip en te relateren aan de afgegeven chauffeursbevoegdheid van vijf jaar. Deze wijziging heeft onlangs plaatsgevonden en de kaarten tonen nu de einddatum van de bevoegdheid die is afgegeven aan de chauffeur.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Ga naar onze contactpagina.