Kiwa Register

We create trust

07-08-2023 Tijdelijk geen afgifte van chauffeurskaarten die ingaan ná 11 november 2023

Aanvragen voor de verlenging van chauffeurskaarten die verlopen ná 11 november 2023, worden door Kiwa Register tot medio oktober tijdelijk vastgehouden. Reden hiervoor is een technische wijziging in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De betreffende kaarten worden circa vier weken vóór verloop van de oude kaart afgegeven, zodat u in elk geval tijdig in het bezit kunt komen van uw nieuwe chauffeurskaart.

Kiwa Register verstrekt namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat chauffeurskaarten voor de Boordcomputer Taxi (BCT). Naast het registreren van de rij- en rusttijden kan deze chauffeurskaart ook gebruikt worden om aan te tonen dat de chauffeur bevoegd is tot het verrichten van (beperkt) taxivervoer. Op de voorkant van de kaart staan namelijk niet alleen de naam en foto van de chauffeur maar ook de begin- en eindgeldigheid.

Om de rij- en rusttijden betrouwbaar te kunnen registeren, wordt gebruikt gemaakt van PKIoverheid-beveiligingscertificaten. Deze certificaten zijn maximaal geldig tot 11 november 2028. De overheid heeft besloten voor de BCT vooralsnog niet over te stappen naar een nieuwe PKI-variant, omdat gewerkt wordt aan een alternatief systeem (zie ook de website van de ILT: Nieuw toezichtsysteem voor arbeids- en rusttijden taxi). Dit betekent dat chauffeurskaarten die ná 11 november 2023 worden afgegeven tot maximaal 11 november 2028 gebruikt kunnen worden voor het registreren van rij- en rusttijden in de BCT.

Om te voorkomen dat chauffeurskaarten die ingaan ná 11 november 2023 niet de volledige vijfjarige geldigheid van de chauffeursbevoegdheid weergeven, heeft de ILT verzocht de eindgeldigheid op de voorkant van de kaart los te koppelen van het PKI-certificaat en te relateren aan de afgegeven chauffeursbevoegdheid van vijf jaar.

Alhoewel het onderzoek naar de (technische) haalbaarheid van deze wijziging nog loopt, zal Kiwa Register aanvragen voor verlenging van chauffeurskaarten die verlopen ná 11 november 2023 tijdelijk vasthouden. Ook chauffeurs die in het bezit zijn van een leerwerktraject-kaart (LWT) die verloopt ná 11 november 2023 zullen, nadat zij bij het CBR het chauffeursdiploma hebben behaald, niet direct de opvolgende kaart in ontvangst kunnen nemen.

We streven ernaar de betreffende kaarten, voorzien van een aangepaste einddatum, in de tweede helft van oktober te kunnen afgeven. Mocht dit niet haalbaar blijken dan zullen we deze kaarten, ongeveer één maand voordat zij verlopen, alsnog afgeven met een vaste einddatum van 11 november 2028. Dit laatste heeft geen invloed op de aan u toegekende (beperkte) chauffeursbevoegdheid. In de bijgeleverde beschikking blijft vermeld dat de bevoegdheid is toegekend voor een periode van vijf jaar.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Ga naar onze pagina contact.