Kiwa Register

We create trust

17-09-2020 Maatregelen coronavirus voor scheepvaart producten

Circulaire van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Update: per 31 december 2023 zijn de maatregelen niet meer actief.

Naar aanleiding van het coronavirus heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een circulaire geschreven waarin een aantal onderwerpen worden behandeld. Daarover vindt u op deze pagina meer informatie.
 
Daarnaast worden er in het bericht een aantal andere onderwerpen behandeld welke voor u relevant kunnen zijn. Bekijk het volledige document van het ILT (update: dit document is niet langer beschikbaar). Het document is onderhevig aan veranderingen. Wij raden u daarom aan om met enige regelmaat de website van de ILT te raadplegen. Zo blijft u op de hoogte van de laatste wijzigingen.

Buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

Als gevolg van het coronavirus is het in sommige gevallen voor buitenlandse zeevarenden niet mogelijk om een nieuw buitenlands COC of COP met een langere geldigheidsdatum te bemachtigen. Het is daarom tijdelijk toegestaan om met een verklaring van de maritieme autoriteit die het buitenlandse COC of COP heeft afgegeven een aanvraag te doen. Wanneer u een aanvraag doet kunt u deze verklaring samen met het COC of COP uploaden in het aanvraagportaal van Kiwa Register. U ontvangt na het doen van een aanvraag voor een erkenning van een buitenlandse vaarbevoegdheid een Certificate of Receipt Application (CRA). Deze CRA is drie maanden geldig, zodat u de aanvraag op een later tijdstip met een geldig buitenlands COC of COP kunt aanvullen. Uw aanvraag zal niet buiten behandeling worden gesteld maar worden vastgehouden tot u de aanvraag kunt aanvullen.

Het is ook mogelijk dat de buitenlandse autoriteiten een circulaire hebben rondgestuurd waarin alle, door hun uitgegeven COC’s en COP’s een langere geldigheid krijgen. In dat geval zal ook de Nederlandse erkenning geldig zijn voor de periode die in het bericht genoemd wordt. Een deel van deze circulaires is te vinden op de website van ILT.