Kiwa Register

We create trust

04-07-2019 Publicatie boordcomputer taxikaarten n.a.v. brief aan Tweede Kamer

Afgelopen jaren zijn alle boordcomputerkaarten uitgegeven met een einddatum 22 maart 2020 omdat het PKI Overheid certificaat dan komt te vervallen. Het is dus noodzakelijk om alle kaarten te vervangen met een nieuw certificaat.

Zoals we eerder hebben aangegeven zal er een passende oplossing komen voor deze verkorte geldigheidsduur van de kaarten. De staatssecretaris heeft nu in de brief aan de Tweede Kamer gemeld dat deze kaarten kosteloos zullen worden vervangen door Kiwa Register. 

Wat betekent dat voor u?

In het vierde kwartaal zullen wij beginnen met de uitgifte van deze nieuwe kaarten, welke gratis worden verstrekt. U hoeft hier niets voor te doen, wij nemen contact met u op wanneer uw nieuwe kaart geproduceerd wordt.

Wanneer worden de nieuwe kaarten uitgegeven?

De exacte datum waarop we beginnen met uitgeven, wordt op een later moment gecommuniceerd maar dit zal niet vóór 1 oktober zijn.  

We zullen dan ook het hele vierde kwartaal gebruiken om alle kaarten uit te leveren. Het kan dus zijn dat u pas in december uw nieuwe kaart heeft.  

Klik hier voor het bericht van de Inspectie Leefomgeving en Transport over het vervangen van alle boordcomputerkaarten taxi in het vierde kwartaal van 2019.