Kiwa Register

We create trust

04-06-2019 Kiwa Register start met uitgifte smart tachograafkaarten*

Vanaf 31 mei zijn we gestart met de uitgifte van smart tachograafkaarten. Hiermee geven we uitvoering aan de Europese Verordening 165/2014 welke ziet op de introductie van de smart tachograaf in het wegvervoer. 

De smart tachograaf, de tweede generatie digitale tachograaf, is verplicht voor vrachtwagens en bussen die vanaf 15 juni 2019 op kenteken worden gezet. 

Voor de uitgifte van deze smart tachograafkaarten, kunnen wij nog niet beschikken over eigen type goedgekeurde smartcards vanwege problemen bij de leverancier van de Nederlandse kaart. 

Op basis van richtlijnen van de Europese Commissie en afspraken met andere Europese lidstaten zullen we voor de productie van de smart tachograafkaarten tijdelijk gebruik maken van type goedgekeurde smartcards van andere lidstaten. 

Vanaf 31 mei betreft dit kaarten uit het Verenigd Koninkrijk (UK). Deze kaarten krijgen de volledige looptijd en wijken alleen uiterlijk af van de Nederlandse kaarten zoals u die nu kent. 

Werkplaatskaarten  

Als u in het bezit bent van een werkplaatskaart die alleen geschikt is voor het ijken van een digitale tachograaf en wilt u deze vervangen voor een werkplaatskaart die ook geschikt is voor het ijken van een smart tachograaf dan kunt u via deze website een nieuwe aanvraag indienen. 

Ook als u nu gebruik maakt van een tijdelijke werkplaatskaart (geldig t/m 15 juli) kunt u via deze website een nieuwe kaart aanvragen. 

Als u een eerste aanvraag indient, ontvangt u een kaart met een geldigheid van een jaar. 

Bestuurders- en bedrijfskaarten  

Voor alle huidige bestuurders- en bedrijfskaarten geldt dat deze zowel werken in de digitale tachograaf als in de smart tachograaf. 

U bent dus niet genoodzaakt om een nieuwe kaart aan te vragen als uw huidige kaart nog geldig is. 

Uw aanvraag  

Voor alle kaartsoorten geldt dat alle aanvragen die wij vanaf 31 mei ontvangen, zullen leiden tot een smart tachograafkaart. 

Als u een verlengingsaanvraag heeft ingediend voor een kaart met een ingangsdatum nĂ¡ 15 juni a.s. dan zal deze zo spoedig mogelijk worden uitgeleverd.

Voor meer informatie over de uitgifte van de tachograafkaarten verwijzen wij u naar de meest gestelde vragen