Kiwa Register

We create trust

17-08-2019 Automatische validatie van EU-bewijzen van bevoegdheid

Met ingang van 19 augustus 2018 is Verordening (EU) 2018/1065 van de Commissie van 27 juli 2018 van toepassing. Deze verordening (2018/1065 ICAO att.) regelt een wijziging van Verordening (EU) 1178/2011 onder meer met betrekking tot de automatische validatie van EU-bewijzen van bevoegdheid.

De grondslag van deze nieuwe regeling ligt in de volgende reden, opgenomen in de overweging van de verordening:
(2) Na platforminspecties buiten het grondgebied van de lidstaten, waarbij was vastgesteld dat cockpitbemanningen met luchtvaartuigen vlogen die waren geregistreerd in een andere lidstaat dan die waar hun bewijzen van bevoegdheid als piloot waren afgegeven, wijzigde de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart om de automatische validatie van bewijzen van bevoegdheid door overeenkomsten met regionale organisaties voor veiligheidstoezicht te vergemakkelijken.
(3) Die wijziging moet worden weergegeven in Verordening (EU) nr. 1178/2011, zodat EU-bewijzen van bevoegdheid voor cockpitbemanningen automatisch kunnen worden gevalideerd in derde landen. Overeenkomstig wijziging 174 van ICAO-bijlage 1, punt 1.2.2.3.2.1, moet worden voorzien in een overgangsperiode waarin de nodige wijzigingen kunnen worden aangebracht in de bestaande bevoegdheidsbewijzen voor piloten.

De wijziging is derhalve van toepassing op vliegers, die houder zijn van een in Nederland (en andere EU-landen) uitgegeven EU-bewijs van bevoegdheid (te herkennen op uw bewijs van bevoegdheid aan box III waar is vermeld: NL.FCL.123456789), die buiten het grondgebied van de EU (bijvoorbeeld in de USA) op een niet in Nederland, maar in een andere EU-lidstaat geregistreerd luchtvaartuig willen vliegen.

Om uitvoering te geven aan de verordening zullen wij vanaf 19 augustus 2018 op alle uit te geven brevetdocumenten in box XIII van het brevetdocument de volgende vaste tekst opnemen: “This licence is automatically validated as per the ICAO attachment to this licence”. 

Het document (het genoemde ICAO attachment) waarnaar verwezen wordt, moet u desgevraagd elektronisch dan wel in geprinte vorm kunnen tonen. Betreffende document met ICAO registratienummer 5950 is beschikbaar op de website van EASA

In de verordening is aangegeven dat uiterlijk 31 december 2022, brevetten uitgegeven vóór 19 augustus 2018 aan de verordening moeten voldoen. U kunt om uw bewijs van bevoegdheid in lijn te brengen met de EU-verordening een vernieuwing van het brevetdocument aanvragen maar ook wachten tot er een moment komt vóór 31 december 2022 als (bijvoorbeeld door uitbreiding, verlenging of hernieuwde afgifte) een nieuw brevetdocument aan u wordt uitgegeven, waar de eerder genoemde vaste tekst op is vermeld. Het aanvraagformulier vindt u hier

Voor houders van een LAPL geldt deze regeling niet, een houder van een dergelijk bewijs is niet bevoegd om buiten het gebied van de EU te vliegen, desondanks wordt op alle nieuwe EU-bewijzen van de bevoegdheid de eerder genoemde vaste tekst vermeld.

Daarnaast moet worden vermeld dat een houder van PPL, waarvoor naar verwachting de automatische validatie in mindere mate van toepassing is (immers de kans bestaat dat de houder nimmer buiten EU-grondgebied gaat vliegen), het bewijs kan behouden zoals vóór 19 augustus 2018 uitgereikt.