Kiwa Register

We create trust

Kaart defect, verloren of gestolen

Indien uw boordcomputerkaart defect, verloren of gestolen is, ben u verplicht dit direct bij ons te melden via intrekken.kiwabctkaart.nl. De melding kan alleen door de houder van de kaart worden gedaan. 

Uw kaart moet worden ingetrokken zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden. Een intrekking kan niet ongedaan gemaakt worden.

PUK-code kwijt

Ook als u uw PUK-code kwijt bent dient u de kaart in te trekken en een vervangende kaart aan te vragen. Het is niet mogelijk om de PUK-code opnieuw aan te vragen. Dit kan alleen gedurende een beperkte termijn nadat de kaart is geproduceerd.

Vervangende kaart aanvragen

Bij de intrekking van uw kaart kunt u direct een vervangende chauffeurskaart aanvragen. Er is een wettelijk tarief vastgesteld voor de aanvraag van een vervangende chauffeurskaart. Indien u vindt dat uw kaart defect is geraakt buiten uw schuld om, kunt u een verzoek indienen voor een vergoeding van de leges. We vragen u dan om extra informatie over de omstandigheden waarin uw kaart defect raakte.

Voor de intrekking hebt u de gegevens nodig die vermeld staan op het intrekkingsformulier. Het intrekkingsformulier hebt u ontvangen samen met uw positieve beschikking. 

U kunt uw kaart alleen maar intrekken via intrekken.kiwabctkaart.nl. Neem contact op met Kiwa Register als u uw intrekkingscode kwijt bent. Wanneer deze website niet bereikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar intrekkenBCT@kiwa.com. In deze e-mail moet u de volgende gegevens vermelden: 

 • soort kaart;
 • kaartnummer;
 • intrekkingscode;
 • reden intrekking;
 • uw naam en telefoonnummer;
 • verzoek om in het bezit te komen van een duplicaat (indien gewenst).

Voor een defecte, verloren of gestolen chauffeurskaart kunt u een vervangende kaart (duplicaat) aanvragen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan dient u dit aan te geven wanneer u uw chauffeurskaart intrekt. Op het moment dat u een vervangende kaart heeft aangevraagd, wordt er een melding gemaakt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het duplicaat is een kopie van uw chauffeurskaart en heeft dezelfde geldigheidsduur als de verloren, gestolen of defecte kaart. U hoeft dus geen nieuwe VOG en geneeskundige verklaring aan te leveren.

Het tarief voor een aanvraag voor een duplicaat chauffeurskaart is gelijk aan het tarief voor een chauffeurskaart. Klik hier voor een overzicht van de tarieven van boordcomputerkaarten. 

Stuur de aanvraagformulieren voor het duplicaat binnen vier werkdagen retour aan ons. 

Bij het duplicaat worden u een nieuwe pin- en pukcode verstrekt. De pin- en pukcode zijn kaartgebonden, codes die u in het verleden hebt ontvangen komen op dat moment te vervallen.

Vergoeding van de leges vervangende boordcomputer taxikaart voor chauffeurs

Volgens de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 zijn voor elke geleverde boorcomputer taxikaart leges verschuldigd. Zonder dat deze regeling ons daartoe verplicht bieden wij u de mogelijkheid om een deel van de leges vergoed te krijgen. Volg hiervoor de onderstaande procedure:

 1. Vraag een vervangende kaart aan. Volg hiervoor de procedure die bovenaan deze pagina beschreven staat.
 2. Wanneer u de vervangende kaart in ontvangst neemt, geeft u de defecte kaart mee aan de bezorger.
 3. Dien een verzoek in om uw kaart te laten testen. U kunt uw verzoek indienen tot zes weken nadat u de defecte kaart heeft meegegeven met de bezorger.
 4. Bij het indienen van het verzoek ontvangen wij graag antwoord op de gestelde vragen over de omstandigheden waarin de kaart defect raakte.
 5. Wij onderzoeken de kaart en u ontvangt binnen vijftien werkdagen uitsluitsel van het onderzoek.
 6. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de kaart niet door gebruik defect is gegaan, dan zullen wij de leges vergoeden.
 7. Als u een verzoek heeft ingediend en wij hebben uw defecte kaart na vier weken niet ontvangen, nemen wij deze niet in behandeling. U moet dan een nieuw verzoek indienen.
Indien u langer dan 3 maanden geleden uw vervangende kaart heeft ontvangen is het helaas niet meer mogelijk om een verzoek in te dienen. We kunnen dan uw kaart niet meer testen omdat we retour gekomen kaarten na 3 maanden dienen te vernietigen.

Heeft u een defecte ondernemerskaart, dan dient u deze zelf naar Kiwa Register op te sturen. Dit kan naar Kiwa Register B.V., Postbus 4, 2280 AA Rijswijk t.a.v. Domein Land. Vervolgens dient u een verzoek in voor vergoeding van de kaart.

Klik hier om het verzoek in te dienen.

Registratie in de boordcomputer taxi

In het geval van een verloren, defecte of gestolen chauffeurskaart kan een chauffeur vervoer blijven verrichten onder de strikte voorwaarden dat de chauffeur onmiddellijk melding doet, dat hij een handmatige registratie bijhoudt en dat hij binnen vier werkdagen een nieuwe chauffeurskaart aanvraagt.

Met handmatige registratie wordt een ondertekende registratie van de arbeids- en rusttijden bedoeld, onder vermelding van de volgende gegevens: 

 • P-nummer
 • KvK nummer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving en Transport.