Kiwa Register

We create trust

17-09-2020 Maatregelen coronavirus voor scheepvaart producten

Circulaire van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Naar aanleiding van het coronavirus heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een circulaire geschreven waarin een aantal onderwerpen worden behandeld, waaronder de geldigheid van Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen (COC), Nederlandse bekwaamheidsbewijzen (COP), monsterboekjes, trainingen en medische zeevaartkeuringen. Daarover vindt u op deze pagina meer informatie.
 
Daarnaast worden er in het bericht een aantal andere onderwerpen behandeld welke voor u relevant kunnen zijn. Bekijk het volledige document van het ILT. Het document is onderhevig aan veranderingen. Wij raden u daarom aan om met enige regelmaat de website van de ILT te raadplegen. Zo blijft u op de hoogte van de laatste wijzigingen.

Monsterboekjes en Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

Een monsterboekje, Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs en Nederlands bekwaamheidsbewijs welke verloopt vóór of óp 30 september 2021 kan tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum worden gebruikt. Echter niet langer dan tot en met 31 oktober 2021, afhankelijk van welke datum het eerst wordt bereikt.
 
Indien u aan alle eisen voldoet en de mogelijkheid heeft om een aanvraag te doen wordt aangeraden om tijdig een aanvraag te doen via het digitale aanvraagportaal van Kiwa Register.

Buitenlandse vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

Als gevolg van het coronavirus is het in sommige gevallen voor buitenlandse zeevarenden niet mogelijk om een nieuw buitenlands COC of COP met een langere geldigheidsdatum te bemachtigen. Het is daarom tijdelijk toegestaan om met een verklaring van de maritieme autoriteit die het buitenlandse COC of COP heeft afgegeven een aanvraag te doen in combinatie met de (recent verlopen) vaarbevoegdheid van erkenning. Wanneer u een aanvraag doet kunt u deze verklaring samen met het COC of COP uploaden in het aanvraagportaal van Kiwa Register. U ontvangt na het doen van een aanvraag voor een erkenning van een buitenlandse vaarbevoegdheid een Certificate of Receipt Application (CRA). Deze CRA is drie maanden geldig, zodat u de aanvraag op een later tijdstip met een geldig buitenlands COC of COP kunt aanvullen. Uw aanvraag zal niet buiten behandeling worden gesteld maar worden vastgehouden tot u de aanvraag kunt aanvullen.

Het is ook mogelijk dat de buitenlandse autoriteiten een circulaire hebben rondgestuurd waarin alle, door hun uitgegeven COC’s en COP’s een langere geldigheid krijgen. In dat geval zal ook de Nederlandse erkenning geldig zijn voor de periode die in het bericht genoemd wordt. Een deel van deze circulaires is te vinden op de website van de EMSA.

Trainingscertificaten

Een trainingscertificaat welke tussen 1 maart 2020 en 30 september 2021 verloopt kan tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum worden gebruikt. Dergelijke certificaten kunnen worden gebruikt bij het doen van een aanvraag. Dit geldt voor zowel de veiligheidstrainingen, als de medische trainingen. Echter niet langer dan tot en met 31 oktober 2021, afhankelijk van welke datum het eerst wordt bereikt.

Medische zeevaartkeuringen

Op basis van artikel 47 van de wet zeevarenden mogen zeevarenden een medische keuring welke tijdens de reis verloopt of niet tijdig kan worden verlengd, tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum gebruiken. Dit betekent dat certificaten welke geldig zijn tussen 19 maart 2020 en 30 september 2021 gebruikt kunnen worden voor het aanvragen van een COC of COP. Echter niet langer dan tot en met 31 oktober 2021, afhankelijk van welke datum het eerst wordt bereikt.