Kiwa Register

We create trust

Bewijs van bevoegdheid luchtverkeersleiders

In deze categorie zijn er drie soorten bewijzen van bevoegdheid: 

  1. Bewijs van bevoegdheid luchtverkeersleiders (ATCO)
  2. Vluchtinformatieverstrekkers (FISO)
  3. Bedieners van een luchtvaartstation (ASO)

Voor wie?

Met een ATCO bewijs van bevoegdheid bent u bevoegd tot het verlenen van luchtverkeersleiding, vluchtinformatie en alarmering overeenkomstig de bevoegdverklaringen en aantekeningen op het bewijs.

Met een FISO bewijs van bevoegdheid bent u bevoegd tot het verlenen van vluchtinformatie en alarmering overeenkomstig de bevoegdverklaringen en aantekeningen op het bewijs.

Met een ASO bewijs van bevoegdheid bent u bevoegd tot het bedienen van een luchtvaartstation overeenkomstig de bevoegdverklaringen op het bewijs. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bewijs van bevoegdheid voor ATCO, FISO of ASO moet u aan een viertal eisen voldoen. Meer informatie over deze eisen vindt u in de toepasselijke regelgeving: 

  • Leeftijd
  • Opleiding
  • Medische geschiktheid (niet voor ASO)
  • Engelse taalvaardigheid 

Aanvraag en verlenging

U kunt een bewijs van bevoegdheid of een verlenging aanvragen door gebruik te maken van het relevante aanvraagformulier rechts op deze pagina. Op het aanvraagformulier staat tevens vermeld welke bijlagen u mee moet sturen met de aanvraag. U kunt uw aanvraag per post of mail versturen naar Kiwa Register.

Ontheffingsmaatregelen vanwege coronavirus

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft EASA een model opgesteld om de lidstaten te ondersteunen bij ontheffingsmaatregelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit model gebruikt en op 18 maart 2020 een algemene ontheffing met referentie ILT-2020-7619 afgegeven. Meer informatie hierover vindt u in dit document en op de EASA website.

Gerelateerde producten

Tarieven piloten

Eerste afgifte CPL, MPL, ATPL, CFEL € 635,25 PPL, BPL, CPL (FB), RPL, LAPL € 611,05 

Luchtvaart

 

Express Service luchtvaart