Kiwa Register

We create trust

Luchtverkeersleiding

Alleen houders van een bewijs van bevoegdheid voor luchtverkeersleider hebben de bevoegdheid om luchtverkeersleiding te geven aan luchtvaartuigen.

Ontheffingsmaatregelen vanwege coronavirus

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft EASA een model opgesteld om de lidstaten te ondersteunen bij ontheffingsmaatregelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit model gebruikt en op 18 maart 2020 een algemene ontheffing met referentie ILT-2020-7619 afgegeven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport en op de EASA website.

Producten

Bewijs van bevoegdheid luchtverkeersleiders

Met een ATCO bewijs van bevoegdheid bent u bevoegd tot het verlenen van luchtverkeersleiding, vluchtinformatie en alarmering…

Tarieven

Eerste afgifte/verlenging/wijziging/vernieuwing
Bewijs van bevoegdheid als Luchtverkeersleider ATCO/FISO/ASO/SCL€   59,29De tarieven zijn inclusief 21% btw. Kiwa Register betaalt geen btw terug aan particulieren, ook niet aan particulieren die woonachtig zijn buiten Nederland of buiten de EU.

De tarieven luchtvaart zijn terug te vinden in de Regeling tarieven luchtvaart.

Express Service
Naast het tarief voor het product, betaalt u per aangevraagde dienst Express Service € 108,90 (inclusief 21% btw en verzending per reguliere post).