Kiwa Register

We create trust

Chauffeurskaart taxi

De chauffeurskaart voor de boordcomputer taxi (BCT) identificeert de bestuurder en registreert de rij- en rusttijden Kiwa Register verstrekt de chauffeurskaarten namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Het tarief van de chauffeurskaart (beperkt en onbeperkt) is € 143,99 en van de chauffeurskaart inclusief leer-werktraject-kaart € 209,53. Deze tarieven zijn inclusief btw en vastgesteld in de Regeling vergoedingen documenten Wet Personenveroer 2000 en Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten.

Direct aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een chauffeurskaart direct indienen door te klikken op de knop  'Chauffeurskaart aanvragen'. U ontvangt dan een aanvraagset per post. Als uw aanvraag compleet is (inclusief betaling), ontvangt u binnen tien dagen een beslissing op uw aanvraag en maken we een bezorgafspraak.

Aanvraagprocedure 

 • Alleen de begunstigde zélf kan een chauffeurskaart aanvragen;
 • De aanvraagset wordt verstuurd naar het adres waarop u volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat ingeschreven. Woont u hier niet of kunt u hier (tijdelijk) geen post ontvangen, neem dan telefonisch contact op met Kiwa Register;
 • Betaalt uw werkgever de factuur? Geef dan in uw aanvraag de gegevens van uw werkgever door, dit in verband met btw-afdracht;
 • Stuur de aanvraagset met alle benodigde documenten (zie hieronder) retour. Zodra de documenten en de betaling ontvangen zijn, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Vanaf dat moment is de levertermijn van uw kaart 15 werkdagen;
 • U krijgt een bericht van AMP over de bezorging of het afhalen van uw kaart. U kunt dan online via www.mijnafspraak.nl een afspraak maken.

Benodigde documenten 

Bij uw aanvraag voor een chauffeurskaart moeten de volgende documenten (of kopieën daarvan) worden bijgevoegd:

 • Een geneeskundige verklaring die, op het moment van ontvangst door Kiwa Register, niet ouder is dan vier maanden. De keuring moet uitgevoerd zijn door een gecertificeerde arbodienst of een BIG-geregistreerde bedrijfsarts met specialisme 'Arbeid- en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde';
 • Een originele (géén kopie) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Daarmee toont u aan dat u voldoet aan de eis van betrouwbaarheid.
  • Een VOG kunt u aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Download hier het digitale aanvraagformulier voor de VOG-aanvraag. Met dit formulier kunt u rechtstreeks bij Justis een VOG aanvragen. U hoeft dan niet meer naar de gemeente waardoor u sneller en eenvoudiger in het bezit bent van de VOG. Let erop dat bij het veld Werkgever/organisatie "Kiwa Register" staat vermeld en dat er bij Profiel "Chauffeurskaart Taxi" staat vermeld.
  • U kunt de VOG ook via de gemeente waar u staat ingeschreven aanvragen. Download dan hier het aanvraagformulier voor de VOG-aanvraag. Let er bij het onderdeel “2.4 a Specifiek screeningsprofiel” op dat "65 Taxibranche; chauffeurskaart" is aangevinkt en dat de VOG wordt aangevraagd voor “Chauffeurskaart Taxi bij Kiwa Register B.V.”. Let er bij het onderdeel 2.4 a Specifiek screeningsprofiel op dat "65 Taxibranche; chauffeurskaart" is aangevinkt.
  • Gebruik altijd het aanvraagformulier van Kiwa Register. Afgegeven VOG’s met een ander screeningsprofiel en/of doel kunnen niet worden goedgekeurd.
 • Een pasfoto die voldoet aan de geldende eisen voor een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs. De eisen hiervoor vindt u hier;
 • U dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Er mogen geen coderingen op het rijbewijs vermeld staan die verwijzen naar het niet mogen verrichten van beroepsmatig personenvervoer. U hoeft geen kopie van het rijbewijs mee te sturen omdat Kiwa deze informatie direct bij het CBR ophaalt;
 • U dient in het bezit te zijn van een diploma dat u moet halen bij het CBR. Omdat Kiwa Register deze informatie direct bij het CBR ophaalt hoeft u deze bij een aanvraag niet mee te sturen. Let op dat u de juiste chauffeurskaart aanvraagt: beperkt of onbeperkt.

Chauffeurskaart verlengen

Als u uw chauffeurskaart wilt verlengen moet u opnieuw aantonen dat u voldoet aan de vereisten voor afgifte van een chauffeurskaart. U dient dus opnieuw een geneeskundige verklaring aan te leveren. Door een wijziging in de regelgeving en de daaruit voortvloeiende continue screening hoeft u bij verlenging van uw chauffeurskaart niet opnieuw een VOG aan te leveren, mits de verlengingsaanvraag compleet en betaald is vóórdat uw huidige chauffeurskaart is verlopen.

Gerelateerde producten

Tarieven boordcomputer taxi

 

Kaart verloren, defect of gestolen

Indien uw boordcomputerkaart verloren, gestolen of defect is, ben u verplicht dit binnen vier werkdagen bij Kiwa Register te melden.

Bezorging smart tachograaf- en boordcomputerkaarten

Veelgestelde vragen over de bezorging van digitale tachograafkaarten en boordcomputer taxikaarten.

Boordcomputer taxikaarten

Veelgestelde vragen over de boordcomputer taxikaarten