Boordcomputer taxi kaarten

Veelgestelde vragen over de boordcomputer taxi kaarten.

 

Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan?

Met een originele (géén kopie) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) toont u aan dat u voldoet aan de eis van betrouwbaarheid. Gebruik altijd het aanvraagformulier van Kiwa Register. Afgegeven VOG’s met een ander screeningsprofiel en/of doel kunnen niet worden goedgekeurd.

Digitaal aanvraagformulier
Een VOG kunt u aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Download hier het digitale aanvraagformulier voor de VOG-aanvraag. Met dit formulier kunt u rechtstreeks bij Justis een VOG aanvragen. U hoeft dan niet meer naar de gemeente waardoor u sneller en eenvoudiger in het bezit bent van de VOG. Let erop dat bij het veld Werkgever/organisatie "Kiwa Register" staat vermeld en dat er bij Profiel "Chauffeurskaart Taxi" staat vermeld.

Analoog aanvraagformulier
U kunt de VOG ook via de gemeente waar u staat ingeschreven aanvragen. Download dan hier het aanvraagformulier voor de VOG-aanvraag. Let er bij onderdeel 2.2 op dat de VOG wordt aangevraagd voor “Chauffeurskaart bij Kiwa Register B.V.”. en dat bij onderdeel 2.4a het screeningsprofiel "65 Taxibranche; chauffeurskaart" is aangevinkt.
Naast dit VOG-aanvraagformulier voegt u een kopie van uw aanvraagformulier voor de chauffeurskaart toe om aan te tonen waarvoor u de VOG nodig heeft. U kunt ook een e-mail of webpagina toevoegen wanneer u hiermee de reden kunt aantonen.
 

Ik heb nog geen gebruikersinstructie ontvangen. Wat moet ik doen?

De gebruikersinstructie (wordt aangeduid met 'dit document goed bewaren') heeft u ontvangen bij de beschikking. Indien u dit bericht niet heeft ontvangen, neem contact met ons op.
 

Mijn boordcomputerkaart is verloren, gestolen, defect of beschadigd. Wat moet ik doen?

Indien uw boordcomputerkaart verloren, gestolen of defect is, bent u verplicht dit binnen vier werkdagen bij ons te melden. Uw kaart wordt dan ingetrokken zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden. 

Met de gegevens die vermeld staan op het intrekkingsformulier, kunt u uw kaart intrekken. Het intrekkingsformulier heeft u ontvangen samen met uw positieve beschikking. Het intrekken van uw kaart kunt u 24 uur per dag doen via intrekken.kiwabctkaart.nl. Indien deze website niet bereikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar intrekkenBCT@kiwa.com. In deze mail dient u de volgende gegevens te vermelden:  

 
 • kaartsoort
 • kaartnummer
 • intrekkingscode
 • reden intrekking
 • uw naam en telefoonnummer
 • verzoek om in het bezit te komen van een duplicaat (indien gewenst)
 

Voor een verloren, gestolen, defecte of beschadigde kaart kunt u een duplicaat aanvragen. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dient u dit aan te geven wanneer u uw kaart intrekt.

 

Moet ik een kopie van mijn pin- en pukcode aan mijn werkgever overhandigen?

De chauffeurskaart is strikt persoonlijk, net zoals de daarbij behorende pin- en pukcode. Het is verboden om de pin- en pukcode over te dragen aan derden. Indien de pin- en pukcode bij derden bekend is, moet de kaart worden ingetrokken.
 

Naar welk adres stuurt Kiwa Register de aanvraagset van mijn persoonsgebonden kaart?

De aanvraagset wordt verstuurd naar het adres waarop u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Woont u tijdelijk niet op dat adres of is er een andere reden waardoor u geen post op dit adres kunt ontvangen, neem dan contact met ons op. Het is niet mogelijk om de aanvraagset naar uw werkgever te sturen.
 

Kan de factuur van mijn persoonsgebonden kaart naar de werkgever worden gestuurd?

Nee, de factuur kan niet naar uw werkgever worden gestuurd. Het is wel mogelijk om de factuur op naam van de werkgever te stellen. U kunt daarvoor in de aanvraagportal een factuuradres toevoegen. De factuur ontvangt u met de aanvraagset op het adres waarop u in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.

Chauffeurskaart taxi

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een chauffeurskaart aan te vragen?

De voorwaarden voor het verkrijgen van een (beperkte) chauffeurskaart zijn:

 • originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan vier maanden;
 • geneeskundige verklaring niet ouder dan vier maanden;
 • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs;
 • (beperkt) chauffeursdiploma taxi. 
 

Hoe vraag ik een chauffeurskaart aan?

Via deze website kunt u een aanvraagset aanvragen. De aanvraagset wordt verstuurd naar het adres waarop u volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat ingeschreven. Indien u niet op dat adres woont of er tijdelijk geen post kunt ontvangen, neem dan contact met ons op. Indien uw werkgever de factuur betaalt, dient deze op naam te staan van het bedrijf in verband met de btw-afdracht. Tijdens uw aanvraag kunt u deze gegevens doorgeven.

Als u alle benodigde documenten (en eventueel het diploma behaald) hebt, stuurt u de documenten retour. Zodra de documenten en de betaling ontvangen zijn, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. U ontvangt dan binnen vijftien werkdagen het bezorgbericht en in een aparte brief de pin- en pukcode behorend bij de kaart.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een chauffeurskaart zijn: 

 • een geldig rijbewijs;
 • een geldige geneeskundige verklaring;
 • een verklaring omtrent het gedrag;
 • een chauffeursdiploma taxi (vakdiploma taxi);
 • een recente, goed gelijkende pasfoto.
De aanvraag kan alleen door de begunstigde ingediend worden.

Klik hier om een aanvraagset aan te vragen.

 

Kan ik mijn beroep blijven uitoefenen als mijn chauffeurskaart verloren, gestolen, defect of beschadigd is?

Ja. In afwachting van uw vervangende kaart kunt u taxivervoer blijven verrichten onder de volgende voorwaarden: 

 • U hebt binnen vier werkdagen na de melding van de defecte, beschadigde, verloren of gestolen kaart een aanvraag voor een vervangende kaart ingediend. 
 • U voert uw BSN (voor niet-ingezetenen uw Kiwa-nummer) in de boordcomputer.
 • U houdt een ondertekende registratie bij van de arbeids- en rusttijden met vermelding van het P-nummer en het KvK-nummer van de vervoerder.
 • U maakt direct een afspraak voor de bezorging van uw chauffeurskaart binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bezorgbericht.
 • U stuurt, in geval van een verloren of gestolen kaart, een door u ondertekende verklaring met de omschrijving van de omstandigheden waaronder dit is gebeurd mee met de aanvraag voor een vervangende kaart.
 

Waar kan ik een aanvraagformulier 'verklaring omtrent het gedrag' en een model 'geneeskundige verklaring' vinden op de site?

Deze kunt u vinden op de pagina Chauffeurskaart.
 

Hoe kan ik mijn beperkte chauffeurskaart omzetten naar een volledige?

Als u in het bezit bent van een chauffeurskaart onder beperkingen (beperkte chauffeurskaart) kunt u, nadat u het chauffeursdiploma 'taxi volledig' behaald hebt, de omzetting bij ons aanvragen.
 

Kan ik een leer-werktraject (lwt) aanvragen?

Ja, u kunt een lwt-kaart aanvragen voor maximaal zes maanden. Wij verstrekken hiervoor een tijdelijke chauffeurskaart lwt.
 

Waar kan ik mijn (beperkte) chauffeursdiploma taxi halen?

U kunt uw (beperkte) chauffeursdiploma taxi behalen bij het CCV. Voor meer informatie over het (beperkte) chauffeursdiploma taxi kunt u terecht bij het CCV.
 

Wat moet ik doen als ik een ander chauffeursdiploma behaald heb dan de soort kaart die ik heb aangevraagd?

Als u het chauffeursdiploma volledig hebt behaald, maar u heeft een aanvraag ingediend voor een beperkte chauffeurskaart dan kunt u deze aanvraag kosteloos stopzetten zolang u nog geen documenten hebt ingestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons. Uw aanvraag wordt dan stopgezet en u ontvangt een nieuwe aanvraagset voor een volledige chauffeurskaart. 

Als uw aanvraag in behandeling is genomen of als u al in het bezit bent van een lwt-kaart, kan uw aanvraag niet meer worden gewijzigd. Mocht u de kaartsoort toch willen omzetten, dan zullen wij de kosten voor een nieuwe kaart in rekening brengen.

Levering boordcomputer taxikaarten

 

Als de pasfoto op de kaart geen gelijkenis toont met mij als aanvrager, krijg ik dan wel de kaart?

Indien de pasfoto op de kaart niet lijkt op u, wordt de kaart niet geleverd.
 

Als de pasfoto op mijn identiteitsbewijs geen gelijkenis (meer) toont, krijg ik dan wel de kaart?

Indien de pasfoto op uw identiteitsbewijs niet (meer) lijkt op u, wordt de kaart niet geleverd.
 

Er staat een fout in de persoonsgegevens op de kaart. Krijg ik de kaart dan wel uitgereikt?

Als er fouten in de initialen, de naam of een tussenvoegsel staan, wordt de kaart niet geleverd.
 

Kan ik iemand machtigen om mijn chauffeurskaart in ontvangst te nemen?

In de Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten staat opgenomen dat er voor de afgifte van boordcomputerkaarten een face-to-face-check met de aanvrager moet plaatsvinden. Het is dus niet mogelijk om iemand te machtigen.
 

Kan mijn boordcomputerkaart alleen op mijn huisadres worden bezorgd?

U kunt een afspraak maken voor het afhalen of de bezorging van uw kaart via www.mijnafspraak.nl. Plan de afspraak zo snel mogelijk: uw kaart verliest zijn geldigheid als het niet binnen twaalf weken is afgeleverd.

Vul uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres in bij het maken van de afspraak. AMP kan u dan informeren over de bezorg- of afhaalafspraak:

Bezorging

 1. Op de afspraakdatum ontvangt u rond 7:30 uur een e-mail met een tijdvak van twee uur waarbinnen de kaart wordt bezorgd.

 2. U ontvangt een bericht wanneer de AMP medewerker naar u onderweg is. De geschatte aankomsttijd is dan te volgen op www.mijnafspraak.nl.

 3. Nadat u een afspraak heeft gemaakt voor de bezorging van uw kaart, ontvangt u een bevestiging per sms of e-mail.

 4. Indien de AMP medewerker niet kan leveren binnen het gekozen tijdvak, wordt u hierover telefonisch op de hoogte gesteld voordat het afgestemde tijdvak is verlopen. U kunt dan een ander bezorgmoment kiezen. 

Afhalen
Naast het maken van een bezorgafspraak, kunt u ook ervoor kiezen om uw kaart op te halen. U kunt uw smart tachograafkaart of boordcomputer taxikaart dan ophalen op één van de afhaallocaties van het AMP.

 

Moet ik een kopie laten maken van mijn identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) door de bezorger van AMP Groep?

De bezorger van AMP Groep is verplicht om het identiteitsbewijs op echtheid te controleren met een ID reader. De ID reader maakt geen kopie, maar controleert uw identiteitsbewijs op echtheid. Als u weigert, wordt de kaart niet geleverd.
 

Moet ik mij identificeren als de persoonsgebonden boordcomputerkaart bezorgd wordt?

U dient zich met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) te identificeren. Kunt u dit niet, dan wordt de kaart niet geleverd.

Als uw identiteitsbewijs beschadigd is of als er twijfel is over de echtheid, wordt de kaart niet geleverd. 

 

Wie is de AMP Goep?

Wij maken sinds 1 december 2016 gebruik van de diensten van de AMP Groep voor het persoonlijk afleveren van kaarten voor de digitale tachograaf en de boordcomputer taxi.

Meer informatie over het maken van een afspraak voor het leveren van uw kaart, vindt u op www.mijnafspraak.nl of bekijk het instructiefilmpje.

Leer-werktraject

 

Ik vraag een lwt-kaart aan. Moet ik daarna een aparte aanvraag indienen voor een reguliere chauffeurskaart?

Een leer-werktraject vraagt u altijd aan in combinatie met een chauffeurskaart. U vraagt dus eigenlijk twee boordcomputerkaarten tegelijk aan waar u twee aparte beslissingen op ontvangt. U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen of nieuwe documenten aan te leveren na het behalen van uw diploma.
 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een lwt-kaart?

U komt in aanmerking voor een lwt-kaart als u nog niet in het bezit bent van een chauffeurskaart taxi maar al wel een werkgever hebt in de taxibranche en de examens voor het behalen van het chauffeursdiploma gereserveerd hebt. U toont dit aan door bij uw aanvraag een ingevulde modelverklaring en een kopie van de oproepbrieven mee te sturen. Daarnaast dient u te voldoen aan de eisen zoals ze gelden voor een reguliere chauffeurskaart en u mag niet al eerder hebben deelgenomen aan het leer-werktraject.
 

Wat is een lwt-kaart?

Een lwt-kaart is een smartcard die wordt afgegeven in het kader van het leer-werktraject met een geldigheidsduur van zes maanden waarmee startende chauffeurs praktijkervaring op kunnen doen in het contractvervoer voordat het chauffeursdiploma taxi is behaald.

Een aspirant chauffeur kan maar één keer deelnemen aan het leer-werktraject en het kan niet worden verlengd. De aspirant chauffeur moet binnen zes maanden het chauffeursdiploma behalen en komt dan in aanmerking voor een reguliere chauffeurskaart. Voor beide kaarten ontvangt u apart een pin- en pukcode. 

 

Wat moet ik doen als ik in het bezit ben van een lwt-kaart en ik heb mijn diploma behaald?

Het CCV brengt ons op de hoogte als u uw diploma hebt behaald. Uw lwt-kaart heeft een vaste geldigheidsduur van zes maanden, de afgiftedatum van de chauffeurskaart zal hierop aansluiten.