Voorstel van door de minister vast te stellen verlaagde tarieven per 1 juli 2020

De minister van Infrastructuur & Waterstaat stelt de tarieven vast die door Kiwa Register (‘Kiwa’) worden gehanteerd voor de vergunningen, brevetten en andere waardedocumenten die Kiwa namens de minister afgeeft. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt twee wijzigingsregelingen voor op het gebied van tarieven voor transportsectoren. De wijzigingen zijn tariefsverlagingen voor het wegvervoer en de lucht- en scheepvaart, gebaseerd op de kostprijzen van de vergunningen.

Verlaging

Het doel van de regelingen is een verlaging van een aantal tarieven voor vergunningen per 1 juli 2020. Daarmee wordt een financieel voordeel gerealiseerd voor degenen die per 1 juli 2020 een vergunning aanvragen.

De verlaging van de tarieven is van toepassing op de volgende sectoren. Een exacte weergave van de gewijzigde tarieven vindt u in de tabel onderaan deze pagina:
  • Taxi;
  • Bus;
  • Goederenvervoer over de weg;
  • Luchtvaart;
  • Scheepvaart.
Daarnaast zijn er tarieven onder kostendekkend niveau. Echter, gelet op de aanzienlijke economische gevolgen van het coronavirus worden deze NIET per 1 juli 2020 verhoogd. Dit is uitgesteld naar een later moment.

Reageren

U kunt tot en met 21 juni 2020 via de website Overheid.nl reageren op de twee wijzigingsregelingen tarieven en de toelichting. Deze termijn is korter dan de gebruikelijke vier weken. Dat is noodzakelijk om de wijzigingen nog in te kunnen laten gaan op 1 juli 2020.
 
Omschrijving Huidig tarief
incl. 21% BTW
(tot en met 30 juni 2020)  
Nieuw tarief
incl. 21% BTW
(per 1 juli 2020)
TAXI    
Vergunning voor taxivervoer € 1412,07 €  263,78
Wijziging groot: vennoten of bestuurders €   899,03 €  263,78
Wijziging klein: bedrijfsnaam of adres €   130,68 €    73,81
     
BUS    
Communautaire vergunning € 1548,80 €  545,71
Wijziging communautaire vergunning groot, vennoten €   511,83 €  263,78
Wijziging communautaire vergunning klein, naam/adres €   130,68 €    73,81
Gewaarmerkt afschrift communautaire vergunning €     95,59 €    73,81
Vergunning internationaal geregeld vervoer € 2053,53 €  545,71
Wijziging vergunning geregeld vervoer (groot) € 1026,08 €  545,71
Vergunningbewijs internationaal geregeld vervoer €      77,44 €    73,81
Attest eigen vervoer binnen de EU €    130,68 €    73,81
Bestuurderskaart smart tachograaf €    122,21 €   111,32
Werkplaatskaart smart tachograaf €    122,21 €   111,32
Controlekaart smart tachograaf €    122,21 €   111,32
Bedrijfskaart smart tachograaf €    122,21 €   111,32
     
GOEDERENVERVOER OVER DE WEG    
Bestuurderskaart smart tachograaf €    122,21 €   111,32
Werkplaatskaart smart tachograaf €    122,21 €   111,32
Controlekaart smart tachograaf €    122,21 €   111,32
Bedrijfskaart smart tachograaf €    122,21 €   111,32
     
LUCHTVAART    
Praktijkexamens voor vliegtuigen, helikopters en ballonnen €    283,14 €    48,40
     
SCHEEPVAART    
Erkenning van het vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs €    153,67 €  142,78
Persoonsdispensaties €    279,51 €  194,81
Typeratingcertificaten €    143,99 €  142,78
Bekwaamheidsbewijs voor dienstdoen op tankers €    143,99 €  142,78
Bekwaamheidsbewijs scheepskok €    143,99 €  142,78
Erkenning bekwaamheidsbewijs tanker (CoP) €    168,19 €  142,78
Certificaten uitvoering beveiligingstaken en bewustwording scheepsbeveiliging €      83,49 €    60,50