Kiwa Register start 15 mei met uitgifte kaarten nieuwe smart tachograaf

Voor de introductie van de smart tachograaf in het wegtransport (Europese Verordening 165/2014) vanaf 15 juni 2019, starten wij een maand eerder (vanaf 15 mei) met de uitgifte van smart tachograafkaarten. Voor één type tachograafkaart, de werkplaatskaart, is dat later dan voorzien.

De smart tachograaf, de tweede generatie digitale tachograaf, is volgens de Europese Verordening 165/2014 verplicht voor vrachtwagens en bussen die vanaf 15 juni 2019 op kenteken worden gezet.

Bij deze smart tachograaf horen nieuwe smart tachograafkaarten: bestuurderskaarten, bedrijfskaarten, controlekaarten en werkplaatskaarten. Deze laatste worden door werkplaatsen en fabrikanten gebruikt om de tachograaf te ijken voordat het voertuig de weg op gaat.

Met het beschikbaar komen van de smart tachograafkaarten op 15 mei is er een periode van vier weken beschikbaar voor het ijken van de smart tachograaf in vrachtwagens die vanaf 15 juni op kenteken worden gezet.

Om werkplaatsen en fabrikanten tijd te geven was afgifte van de werkplaatskaart voorzien in maart. Doordat de leverancier niet tijdig kan beschikken over de type goedgekeurde smartcards die nodig zijn voor de productie van deze werkplaatskaarten, moeten wij later dan voorzien starten met de uitgifte.

Een aantal werkplaatsen heeft in de eigen planning wel rekening gehouden met een eerdere beschikbaarheid van werkplaatskaarten. Wij nemen vanaf deze week rechtstreeks contact op met werkplaatsen en fabrikanten om deze te informeren over de situatie.

Tot 15 juni kunnen werkplaatsen en fabrikanten in Nederland wel digitale tachografen van de huidige generatie blijven ijken.

Overigens blijven de huidige generatie digitale tachograafkaarten, met uitzondering van de werkplaatskaarten, na 15 juni gewoon werken in de nieuwe generatie smart tachograaf.

Om volledig gebruik te kunnen maken van de nieuwe functionaliteit die de smart tachograaf biedt, is wel een smart tachograafkaart nodig. Deze zullen we vanaf 15 mei uitgegeven.

Zodra de uitgifte van de tachograafkaarten van start gaat, berichten wij hierover op deze website. Wilt u meer weten? Bekijk de meest gestelde vragen.