Kiwa Register

We create trust

30-05-2023 Beleid geneeskundige verklaring t.b.v. de chauffeurskaart taxi

Voor het verkrijgen van een chauffeurskaart taxi dient onder meer een geneeskundige verklaring te worden aangeleverd. Door recent geconstateerde inconsistenties bij geneeskundige verklaringen hanteert Kiwa Register een verscherpte controle voor deze documenten.

Vereisten aan de geneeskundige verklaring zijn:
  • De geneeskundige verklaring die u heeft ontvangen bij de aanvraagset voor de chauffeurskaart taxi dient origineel aan Kiwa Register aangeleverd te worden. Dus géén (digitale) kopie;
  • Op het moment van ontvangst door Kiwa Register mag de geneeskundige verklaring niet ouder zijn dan vier maanden;
  • De keuring moet uitgevoerd zijn door een gecertificeerde arbodienst of een BIG-geregistreerde bedrijfsarts met specialisme 'Arbeid- en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde';
  • De keuring moet voorzien zijn van een originele stempel en originele handtekening van de arts die het geneeskundige onderzoek heeft uitgevoerd en (indien van toepassing) van de arts met het specialisme “arbeid- en gezondheid bedrijfsgeneeskunde”, die de taakdelegatie heeft gedaan;
  • Als de uitvoerende arts niet het specialisme ‘Arbeid- en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde’ heeft dient de arts verbonden te zijn aan een gecertificeerde Arbodienst. Op de geneeskundige verklaring moet een originele stempel van deze Arbodienst staan zodat Kiwa Register dit kan controleren.