Kiwa Register

We create trust

26-03-2021 Ontheffingsmaatregelen vanwege coronavirus

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft EASA een model opgesteld om de lidstaten te ondersteunen bij ontheffingsmaatregelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit model gebruikt en op 26 maart 2021 een algemene ontheffing met referentie ILT-2020/59924 afgegeven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.