Kiwa Register

We create trust

24-03-2021 Nieuwe opmaak voor Part-66 AML licentie

In 2018 heeft Kiwa Register een start gemaakt met het vervangen van registratiesystemen van de diverse producten. Voor twee producten heeft livegang inmiddels plaatsgevonden. Voor producten uit de sector luchtvaart is Part-66 AML voor onderhoudstechnici geïntegreerd in het nieuwe registratiesysteem. Bij de overgang is ervoor gekozen om de opmaak van de Part-66 AML licentie aan te passen.

De lay-out van het document is gewijzigd van landscape naar portrait en het formaat is gewijzigd van A5 naar A4. Daardoor worden de categorieën, typeratings en exclusions overzichtelijker op het document vermeld. Bovendien is er meer ruimte om de typeratings te vermelden. De Inspectie Leefomgeving en Transport en EASA zijn geïnformeerd over deze wijziging.
 
Vanaf week 8 in 2021 is begonnen met het afgeven van Part-66 AML licenties in de nieuwe opmaak. Bekijk hier een voorbeeld van de nieuwe Part-66 AML licentie.