Kiwa Register

We create trust

11-03-2020 Nieuwe regelgeving voor TRI(A) en TRI(H) certificaten en privileges

Door een wijziging in de Europese regelgeving (EU-verordening 2019/1747) en de publicatie van Guidance Material (ED Decision 2020/005/R) is Kiwa genoodzaakt de notatie van Type Rating Instructor certificaten aan te passen. Dit geldt voor bijna alle onder de EU-verordening 1178/2011 (De Part-FCL) uitgegeven certificaten en voor de nieuw aan te vragen TRI-certificaten.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op haar website de  informatiebladen  “TRI(A) privileges (Privileges, opleiding en brevetnotatie)” en TRI(H) privileges (Privileges, opleiding en brevetnotatie)” gepubliceerd met daarin uitgebreide informatie over deze nieuwe situatie:

Grandfather rights

Deze gelden voor TRI(A)’s die vóór 1 november 2020 al bevoegd waren tot het geven van Line training under supervison (LIFUS), Landing training (LT) en of instructie voor het opleiden van TRI’s en SFI’s (TRI/SFI), maar waar dit nog niet op het brevet staat vermeld.

Deze grandfather rights gelden ook voor TRI(H)’s die vóór 1 november 2020 al bevoegd waren tot het opleiden van TRI’s en SFI’s (TRI/SFI), maar waar dit nog niet op het brevet staat vermeld.

Of u in aanmerking komt voor deze grandfather rights, zal beoordeeld worden door de examinator tijdens de verlenging, hernieuwde afgifte of uitbreiding van uw TRI-certificaat, waarbij de examinator op de daartoe gebruikelijk door hem in te vullen documenten (niet zijnde het brevet) dit zal aantekenen en Kiwa dit zal overnemen. Bij de eerste gelegenheid dat er op aanvraag een nieuw brevetdocument wordt uitgegeven, wordt het TRI-certificaat in lijn gebracht met de nieuwe regelgeving.

Nieuwe aanvragen voor TRI(A) en TRI(H) certificaten en privileges

Voor nieuwe TRI(A) en TRI(H) certificaten wordt gehandeld in overeenstemming met de nieuwe EU voorschriften. Dat betekent dat voor initiële aanvragen na 1 november 2020 ontvangen, de brevetnotatie zal plaatsvinden in overeenstemming met de EU-regelgeving.

Tabel nieuwe bevoegdheden

Wettelijke basis Nieuw privilege op brevet
FCL.910.TRI(a) en GM FCL.910.TRI TRI/r
FCL.910.TRI(a)(1) en GM FCL.910.TRI LIFUS
FCL.910.TRI(a)(2) en GM FCL.910.TRI LT
FCL.905.TRI(b) TRI/SFI