Kiwa Register

We create trust

01-10-2019 Wijziging Besluit personenvervoer 2000 (vereenvoudiging taxiregelgeving) per 1 oktober

De overheid streeft naar het terugdringen van de administratieve lasten voor burger en bedrijf. Om die reden is het Besluit Personenvervoer 2000 per 1 oktober aangepast op een aantal punten.

Voor klanten van Kiwa Register zijn de volgende wijzigingen van belang:

  1. Bij het aanvragen van een verlenging van een Chauffeurskaart Taxi is het niet meer nodig om een VOG in te leveren bij een aanvraag;
  2. Voor Taxi ondernemers die ook openbaar vervoer verrichten met auto’s (dus geen bussen) is het aanvragen van een communautaire vergunning Busvervoer niet meer nodig;
  3. Bij het indienen van een aanvraag voor een ondernemersvergunning Taxi of communautaire vergunning Busvervoer is het verstrekken van een KVK uittreksel niet meer nodig.