Kiwa Register

We create trust

19-12-2018 Nieuwe tarieven per 1 januari 2019

Kiwa Register hanteert de tarieven zoals deze worden vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister heeft nieuwe tarieven vastgesteld die per per 1 januari 2019 van kracht worden. U vindt de tarieven inclusief 21% btw vanaf 1 januari 2019 op onze website of klik op een van de links hieronder: