Kiwa Register

We create trust

17-05-2019 Levering tachograafkaarten tijdelijk uitgesteld

Vooruitlopend op het beschikbaar komen van de nieuwe generatie smart tachograafkaarten, hebben wij de productie van tachograafkaarten uitgesteld. Wij verwachten binnen twee weken smart tachograafkaarten te kunnen leveren.

Omdat wij nog niet kunnen beschikken over Nederlands type goedgekeurde smartcards zullen we, op basis van richtlijnen van de Europese Commissie en afspraken met andere Europese lidstaten, voor de productie van smart tachograafkaarten gebruik maken van type goedgekeurde smartcards van een ander lidstaat. Deze kaarten krijgen de volledige looptijd en wijken alleen uiterlijk af van de Nederlandse kaart zoals u die nu kent.

Bekijk ook de meest gestelde vragen over de smart tachograafkaarten.